Fishguard øker fokuset på smoltkvaliteten

Nyheter
895

– Økt kunnskap rundt mekanismene som påvirker smoltkvaliteten vil bidra til å redusere faren for utsett av fisk som ikke er tilstrekkelig smoltifisert, med påfølgende risiko for høy dødelighet og lav vekst i sjøvann. Med Amund sin bakgrunn har vi på plass den kompetansen vi trenger for å gi akkurat den ekspertisen og vurderingen, sier daglig leder Geir Olav Melingen.

Amund Litlabø som tiltrådde stillingen 1.juni er utdannet fiskehelsebiolog og har fartstid fra blant annet AquaControl, Havbruksinstituttet og CleanFish. Litlabø kom til Fishguard fra jobben som ansvarlig for salg av Pharmaq Analytiq sine tjenester i Norge og Storbritannia, med kundeoppfølging og fiskehelsearbeid. Han vil ha sin base på Stord.

– Jeg anser Fishguard sin helhetlige tilnærming til fiskehelsearbeid som den rette veien å gå. Jeg ser fram til å være med på å øke fokuset og bruke tiden min på et så viktig tema som smoltkvalitet faktisk er i produksjonskjeden, sier Litlabø.

I tillegg til sin ekspertise på fagområdet smoltkvalitet vil Litlabø ha en sentral rolle i selskapets bekjempelse av Amøbegjellesykdom, AGD. God smittesikring og godt stell bidrar til å redusere risikoen for at denne tilstanden skal oppstå. Litlabø mener at oppdrettsnæringen har behov for å øke sin kompetanse rundt sykdommen.

– Det er mange spørsmål og problemstillinger rundt AGD hvor jeg, gjennom Fishguard kan være behjelpelig. Amøbegjellesykdom har i mange år vært årsak til store tap for oppdrettsnæringen i Tasmania, Australia. Sykdommen har opptrådt sporadisk i Irland og Skottland, men situasjonen i fjor var svært alvorlig. Det er derfor grunn til å være ekstra oppmerksom når det gjelder gjellehelsen i norsk laksefiskoppdrett. For å begrense konsekvensene av AGD er det viktig med diagnose tidlig i sykdomsforløpet, sier Litlabø som vil anbefale at det blir gjort regelmessig sjekk av gjellene til fisken.