Firda Seafood må overvåke syv elver for rømt regnbueørret

Nyheter
0

Fiskeridirektoratet fatter vedtak, etter at 289 regnbueørret rømte ut i Fensfjorden i november.

– Vi mener at omfanget er såpass stort at miljøovervåkning må vurderes, skriver Fiskeridirektoratet i et brev til Firda Seafood.

Videre pålegger de ørretoppdretteren om å overvåke for rømt oppdrettslaks i syv elver i Vestland: Yndesdalsvassdraget, Hopevassdraget, Matreelva, Haugsdalselva, Andvikelv, Kvingedalvassdraget og Storelva (Natås).

16. november meldte Firda Seafood fra om en rømmingshendelse fra lokaliteten Hyseneset i Nordhordland. Da hadde Fiskeridirektoratet allerede mottatt flere tips om fangst av rømlinger på 3-5 kilo. Det ble funnet et hull i en not på cirka 54 x 77 cm.

Les også: Regnbueørret på rømmen i Fensfjorden: – Knapt svømmedyktige

Overvåkingen skal bidra til å hindre at fisk fra Firda står i elvene under gyteperioden i vår. Her er pukkellaks og sjøørret i Guddalselva. Illustrasjonsfoto: Ørjan Solheim

Ifølge Firda Seafood skal det være snakk om «all female» regnbueørret.

Selskapet opprettet mottak med dusørordning, og satte ut gjenfangstgarn. Per 2. desember hadde de fått inn 330 fisk, og 4. januar meldte de inn et rømmingsomfang på 289 fisk. I tillegg har Fiskeridirektoratet mottatt tips fra privatpersoner om fangst, av til sammen rundt 200 regnbueørret.

Rømt regnbueørret kan tilpasse seg tilgjengelige byttedyr i området, konkurrere med villaks og ørret om mat, og grave opp og skade gytegropene deres, skriver Fiskeridirektoratet, som en del av begrunnelsen for vedtaket.

– Regnbueørret er ført inn på lista over de 100 verste invaderende artene i verden, skriver de.

Fiskeridirektoratet har også gitt pålegg om å utvide gjenfangsten, dersom det viser seg å være rømt oppdrettsfisk av aktuell størrelse i de nevnte elvene, og dersom gjenfangst er praktisk mulig. Firda Seafood kan klage på vedtaket.