Firda Seafood konverterer supplybåt til brønnbåt: Se bildene her

Nyheter
0

Firda Seafood kjøpte våren 2022 «Skandi Foula» fra offshorerederiet DOF. Planen var å bygge det gamle oljeservice-fartøyet om til brønnbåt. Nå er ombyggingen godt i gang ved Norse Shipyard i Tyrkia, og fartøyet er ventet klart til bruk neste høst.

– Ombyggingen går som planlagt, og vi forventer at den nye brønnbåten blir ferdigstilt og levert i tredje kvartal 2024, sier administrerende direktør Lina Utne Branaas til iLaks.

Den nye brønnbåten blir 86 meter lang, og vil få en brønnkapasitet på 5.000 kubikkmeter. Båten vil være utrustet med ferskvannsproduksjon og RSW for kjøling av brønnvolumet, undertrykkslasting med sortering, samt moderne utstyr for fiskehåndtering, vask, desinfisering og renseanlegg. Det vil også bli montert et avlusingssystem på fartøyet.

Foto: Håkon Andre Hatlem

Fartøyet skal i hovedsak brukes som et redskap for å bedre fiskehelse og avlusing, men skal også kunne brukes til sortering og frakt av både smolt og slaktefisk.

Firda Seafood forteller at verftet nå har gjennomført en vellykket splitting av det gamle offshore-fartøyet, som skal forlenges to meter.

Foto: Håkon Andre Hatlem

«Skandi Foula» ble bygget i 2002, og er en såkalt PSV (Platform Supply Vessel). Fartøyet hadde før ombyggingen en lengde på 84 meter, og var tidligere eid av det konkursrammede offshorerederiet DOF.

Metoden med å bygge om supplybåt til fabrikkskip er velprøvd; Aker-eier Kjell Inge Røkke gjorde det med hell på slutten av 80-tallet da American Seafoods opererte utenfor Alaska.

Foto: Håkon Andre Hatlem
Foto: Håkon Andre Hatlem