Firda kjøper 20 år gammelt supplyskip for ombygging til brønnbåt

Nyheter
0

Firda Seafood Group kjøper «Skandi Foula» fra gjeldstyngede DOF, for å konvertere denne til brønnbåt. 

«Skandi Foula» er bygget i 2002, og er en såkalt PSV (Platform Supply Vessel), eid av det hardt prøvede Austevoll-rederiet DOF.

Nå skal det 84 meter lange fartøyet bygges om.

Den nye brønnbåten vil få en brønnkapasitet på 5.000 kubikkmeter, og vil være utrustet med ferskvannsproduksjon og RSW for kjøling av brønnvolumet, undertrykkslasting med sortering, samt moderne utstyr for fiskehåndtering, vask, desinfisering og renseanlegg. Det vil også bli montert et avlusingssystem på fartøyet.

Fartøyet skal i hovedsak brukes som et redskap for å bedre fiskehelse og avlusing, men skal også kunne brukes til sortering og frakt av både smolt og slaktefisk.

Det vil være Norse Shipyard som vil stå for ombyggingen og levering av nøkkelferdig brønnbåt til Firda. Fartøyet forventes overlevert i første halvdel av tredje kvartal 2023.

«Skandi Foula». Foto: DOF

«Vi satser på brønnbåt for å ta grep for å ytterligere bedre fiskevelferden i Firda Seafood Group, og ser frem til å få en godt og fleksibelt verktøy for å håndtere den fine fjordørreten vår», skriver Firda i en melding onsdag kveld.

«Dette er en betydelig investering som skal gi bedret fiskevelferd og en enklere og bedre arbeidshverdag for våre ansatte. Investeringen skal bidra til bedret ressursutnyttelse, økt matproduksjon, og styrket verdiskaping i konsernet».

«Vi ser frem til å gå i gang med ombyggingen og vi er nå på jakt etter kaptein og maskinsjef for byggeoppfølging og drift av fartøyet», skriver Firda videre.

«I Norse er vi takknemlige for igjen bli valgt til å levere nok et spennende prosjekt for Firda Seafood Group, og som vi har klart å få et godt samarbeid med. Vi ser fram til utfordringer og et godt resultat,» kommenterer Norse Shipyard.