Fikk grunnrentesjokk: – Ketchup-effekten kom i år

Nyheter
0

Teknologiselskapet Ocein fra Kristiansund tilbakela et svært vanskelig år i fjor.

Selskapet opplevde at omsetningen droppet med 56,7 millioner til 88,6 millioner kroner. Det er et fall på 39 prosent. Driftsresultatet endte i minus på 2,9 millioner kroner, og resultat før skatt ble negativt med 8,7 millioner kroner.

Ifølge styrets årsberetning opplevde selskapet en betydelig nedgang i etterspørselen etter selskapets produkter som følge av innføringen av grunnrenteskatten. Daglig leder Vidar Fagerheim nyanserer bildet:

– Det var kundene som holdt tilbake investeringene sine, og da var det en del salg som ikke gikk igjennom i fjor, forklarer han til iLaks.

Rekyl i år
For inneværende år ser det lysere ut for selskapet. Markedet har normalisert seg og selskapet har tatt organisatoriske grep. Ocein-sjefen forteller om noe som kan minne om rekyl.

– Vi har opplevd det stikk motsatte i år. Det tror jeg er gjengs i hele bransjen, sier Fagerheim, og legger til:

– Vi har nesten solgt oss tom. Så ketchup-effekten kom i år.

Den svake utviklingen i fjor gjorde det egenkapitalen ble halvert. Den ble på 5,5 millioner kroner. Samtidig økte totalbalansen til 85,5 millioner kroner. Det ga en en relativt beskjeden egenkapitalandel på 6,4 prosent.

Les også: Ocein landet pumpe-kontrakt med IKM Promech

Partner for Tidal
Ocein er særlig kjent for sin Stealth Cleaner vaskerobobot og sin inspeksjons-ROV. Men selskapet har også et annet viktig bein å stå på.

– Vi har vært en servicepartner for Tidal-systemet, altså Google sin partner i Norge, forteller han.

Tidal-løsningen de støtter gjelder for fôring, biomassemåling og lus- og sårtelling.

– Vi installerer vinsjer og kamera på merdene. Og så har vi norsk support for Mowi. Vi driver også med feilsøking av programvaren deres. Det å være en service- og installasjonspartner er noe vi ønsker å satse på, bekrefter Fagerheim.

Mowi har forøvrig samarbeidet med Tidal om et sensorsystem i flere år.

Ocein eies av Ocean Innovations Group. Der er Abyss-sjef Victor Jensen største aksjonær, via sitt selskap Gepetto Utvikling. Jensen er også styreleder i Ocein. Ved utgangen av året hadde selskapet 38 ansatte.

Ocein 2023 2022 Endring
Omsetning 88,6 145,3 -39,0 %
EBIT -2,9 6,0 -148,3 %
Resultat før skatt -8,7 2,8 – 410,7 %
Driftsmargin -3,3 % 4,1 %
Alle tall i millioner kroner