Får produsere laks i terskelfjord

Nyheter
2887

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Salmonor en midlertidig tillatelse til å produsere laks ved Stevika i terskelfjorden Indre Follafjord i Nærøy. 

Selskapet søkte i 2016 om utslippstillatelse for tre lokaliteter i fjorden: Ved Bogan, Teplingan og Stevika.

Nå har Fylkesmannen altså gitt SalmoNor en midlertidig tillatelse til å produsere én generasjon laks ved en av disse lokalitetene.

Det skriver Namdalsavisa. 

Indre Follafjord er en såkalt terskelfjord med to grunne terskler. Dette hindrer fjorden fra å ha en god og effektiv vannutskifting, og deler den inn i to ulike basseng med ulik bæreevne for utslipp.

Har avslått to søknader
Derfor har Fylkesmannen tidligere avslått søknadene om utslippstillatelse ved Bogan og Teplingan.

– Søknadene fra SalmoNor i Indre Follafjord har vært gjennom grundig vurdering hos oss. Vi har sett at terskelen ved Foldereid har stor betydning for vannutskifting i det indre bassenget av Indre Follafjord, sier miljøverndirektør Bjørnar Wiseth.

Men produksjon ved Stevika har blitt vurdert som bærekraftig.

Det er i forbindelse med godkjenningen stilt krav til overvåking av tilstanden i det indre og ytre bassenget, samt av algeproduksjonen i fjorden og av bunndyrene i nærheten av anlegget.