Får full kontroll i Hofseth Aqua: – Åpner for nye, grønne investeringer på Sunnmøre

Nyheter
0

Hofseth International kjøper den andre halvparten av aksjene i Hofseth Aqua, som frem til nå har tilhørt det japanske selskapet Yokohama Reito (Yokorei), og sikrer dermed lokalt eierskap over hele oppdrettsselskapet. Samtidig konverteres et lån på 610 millioner kroner til egenkapital.

Hofseth International har i mange år samarbeidet tett med japanske Yokorei, som har vært både aksjonær, forretningspartner og långiver til Hofseth International. Samarbeidet vil fortsette med Yokorei, som eier 14 prosent av selskapet.

Nå er samarbeidspartnerne enige om to transaksjoner som endrer både eier- og kapitalstrukturen i Hofseth International.

Les også: Yokorei restrukturerer eierskapet i Hofseth Aqua: – Vil styrke selskapet i Norge for videre vekst

Konverterer lån
For det første konverteres et lån hos Yokorei til egenkapital i Hofseth International. Det fører til 610 millioner norske kroner i styrket egenkapital og redusert gjeld for selskapet. Hofseth Internationals egenkapital øker med denne transaksjonen fra 2,5 milliarder kroner til 3,1 milliarder kroner. 

Samtidig selger Yokorei sin halvpart av oppdrettsselskapet Hofseth Aqua til Hofseth International. Hofseth Aqua blir dermed et heleid datterselskap av Hofseth International. 

Den nye eierstrukturen skaper et solid fundament for å videreutvikle lokale verdier på Sunnmøre, og å styrke en allerede offensiv satsing å gjøre produksjonen mer bærekraftig.

Avtalen med Yokorei gir oss økt finansiell fleksibilitet som åpner for nye, grønne investeringer på Sunnmøre, og rigger oss for ny, miljøvennlig vekst og verdiskapning. Samtidig sikrer vi lokal kontroll og eierskap, sier Roger Hofseth, administrerende direktør i Hofseth International, i en pressemelding.

To generasjoner av oppdrettsprofiler: Roger Hofseth og Arne Nore. Foto: Pir

Hofseth arbeider for øyeblikket med en rekke store prosjekter som vil skape hundrevis av arbeidsplasser på Sunnmøre. Det kommer på toppen av de 530 ansatte selskapet allerede har i regionen. Avtalen med Yokorei gir Hofseth det finansielle handlingsrommet som behøves for å gå videre med disse prosjektene – og planlegge nye.

Laks på land
Hofseth International og Yokorei vil fortsette sitt samarbeid hvor Hofseth er en stabil leverandør til Yokorei, og det vil etableres en partnerbase i Tokyo. Mens man hittil har samarbeidet mest om ørret, er ambisjonen fremover å vokse innenfor laks, som utgjør et langt større marked i Japan.

Nå jobber Hofseth for å ta en lederposisjon i utviklingen av lukket oppdrettsteknologi. Selskapet har også lansert planer om å bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg i Røbbervika. Dette prosjektet alene vil kunne skape mer enn 300 nye lokale arbeidsplasser.

– Avtalen med Yokorei styrker egenkapitalen vår betraktelig. Vi investerer lokalt og eksporterer globalt. Dermed vil restruktureringen av samarbeidet bidra til at vi kan skape enda flere arbeidsplasser på Sunnmøre, og gjøre driften vår enda mer bærekraftig, avslutter Roger Hofseth.

Slik vil anlegget se ut fullt utbygd. ILLUSTRASJON: Artec Aqua