Yokorei restrukturerer eierskapet i Hofseth Aqua: – Vil styrke selskapet i Norge for videre vekst

Nyheter
0

Japansk storaksjonær vil endre partnerskapet med sunnmørsoppdretter.

Yokohama Reito, kalt Yokorei, kjøpte sommeren 2016 opp ålesundoppdretteren Fjordlaks Aqua via et 50/50-eid joint venture sammen med røykeribedriften Hofseth International. Prislappen var 1.008 millioner kroner. Selskapet ble senere omdøpt til Hofseth Aqua.

Oppkjøpet ble gjort gjennom selskapet HIYR, en navnekombinasjon mellom Hofseth International og Yokorei. Nå vil Yokorei endre sitt eierskap i oppdrettselskapet Hofseth Aqua.

Saken ble først omtalt i en artikkel i den japanske avisen Suisan Keizai.

Restrukturere
Under et styremøte 28. juli ble det vedtatt å restrukturere forretningsvirksomheten i Norge. Ifølge en børsmelding fra selskapet «styrker norske myndigheter fiskeindustrien som en nasjonal industri, og hvis selskapet eier 50 prosent av Hofseth Aqua vil ikke selskapet motta nye konsesjoner eller andre incentiver».

Dette vil hemme vekstambisjoner og lånefinansiering, mener Yokorei.

For å løse dette, vil Yokorei gjøre Hofseth Aqua til et rent norsk selskap. Gjennom samtaler med Hofseth International har Yokorei besluttet å overføre eierskapet av Hofseth Aqua til Hofseth International, og gjøre oppdrettselskapet til et heleid datterselskap. Yokorei vil fortsette som aksjonær i Hofseth International (HI). Reorganiseringen vil gjennomføres innen utgangen av september.

 Foto: Lizbeth Osnes

– Dette er en del av restrukturering vi har gjort og gjør for å styrke selskapet i Norge for videre vekst, forklarer Roger Hofseth til iLaks.

– Da vi kjøpte Fjordlaks Aqua eide vi det 50/50. Det var for finansiering vi gjorde det slik. Så nå skal vi ta over 100 prosent av aksjene. Vi har restruktert slik at oppdrett blir heleid av HI.

– Vil Yokorei øke sitt eierskap i HI som følge av dette?

– Det er ikke avgjort ennå. De fortsetter som partner. I dag eier de 14 prosent av HI, og det vil de fortsette med. Det er for at de skal slippe å konsolidere oppdrettsdelen inn i sin fryseridrift. Vi står nå foran massive investeringer, og de vil fortsette som aksjonær i HI og Hofseth BioCare og kjøper produkt og bygge marked i Japan sammen med dem, utdyper Hofseth.

Enklere
– Dette er veldig enkelt og veldig positivt for regionen vår. Enklere for begge selskaper. Hofseth Aqua er jo egentlig et norsk selskap drevet i Norge. Så vi styrker eierskapet vårt og kan utvikle selskapet videre, sier han og legger til at særlig rapportering vil bli atskillig enklere.

– Hvilket oppgjør får Yokorei?

– HI vil betale for det. Vi har en avtale fra vi kjøpte selskapet. Vi kjøper ordinære aksjer i selskapet og betaler ned en del av preferansekapitalen. Detaljene vil bli sendt ut i børsmelding.

– Er prisen den samme som i 2016 eller er den justert?

– Prisen er justert, men jeg har ikke lov å si den siden dette er et børsnotert selskap, sier Hofseth.

Tette bånd
Yokoreis konsoliderte omsetning for 2020 var på om lag 1,1 milliarder dollar. Selskapet er notert på børsen i Tokyo. Båndene mellom gründer Roger Hofseth og storkunden Yokorei er mange og tette.

Roger Hofseth: FOTO: Staale Wattø/Smp

Yokorei eier 14 prosent av Hofseth International, mens største eier i Hofseth International er Roger Hofseth med 48,7 prosent av aksjene. Yokorei eier også 11 prosent av aksjene i det børsnoterte biotechselskapet Hofseth BioCare, som kjøper fiskeavskjær som råstoff i sin omega-3-produksjon fra Hofseth Aqua.

Hofseth BioCare og Alliance Seafood har også etablert HFS Alliance, et felles salgsselskap med kontorer i Yokorei Shintomi Building i Tokyo. Alliance Seafood er et datterselskap av Yokorei, og er engasjert i foredling, salg, import og eksport av sjømat og andre matvareprodukter.

Hofseth Aqua har ikke offentliggjort sitt 2020-regnskap, men i 2019 fikk selskapet et driftsresultat på 143 millioner kroner.