Familieselskap kjøper seg opp i Norsk Havbrukssenter. Brønnøy kommune selger aksjer for 16 mill

Nyheter
1371

Familieselskapet Torgnes er med sine 56 prosent majoritetseier Norsk Havbrukssenter. Nå har sendt ut forespørsel om å overta aksjene til alle andre aksjonærer og ta full kontroll over selskapet.

Det skriver Brønnøysund Avis.

Onsdag vedtok Brønnøy kommune å selge sin aksjepost i utviklingsselskapet Norsk Havbrukssenter etter forespørsel fra Torgnes. Totalt 22.000 aksjer, 11,7 prosent av utestående aksjer, bytter hender etter avtalen som har en verdi på nærmere 16 millioner kroner.

– For det første gjør vi dette fordi vi har stor tro på selskapet. Det andre er at nesten hele familien jobber i selskapet, og at det her også ligger litt lokalpatriotisme. Vi ønsker å sikre eierskapet lokalt, det er drivkraften, sier Paul Birger Torgnes, største eier i Torgnes om bakgrunnen for at de kjøper seg opp.

Samme tilbud er sendt ut til aksjonærene Torghatten, Fish Farm International, SinkabergHansen og Nord Universitet. Samtlige har takket ja. Disse aksjene utgjør fem prosent.

Også Gustav Witzøe-eide Fjord Marin Holding, som eier 27,5 prosent av aksjene, har fått tilbud om å selge. Det samme har Bjarne Mørk-Eidem som eier rundt 0,25 prosent. Foreløpig har ikke Torgnes fått noen tilbakemelding fra verken Witzøe & Co eller Mørk-Eidem.

Disse to aksjonærene har forøvrig forkjøpsrett på å kjøpe aksjer tilsvarende eierandelen de har i dag av potten på cirka 17 prosent fra de fem aktørene som nå har solgt til Torgnes. Uansett hva de bestemmer seg for, vil Torgnes nå sitte på 67 prosent av aksjene i Norsk Havbrukssenter. Det betyr at de har full kontroll over selskapet.