Fallende salg og resultat, men Austevoll Seafood deler ut 710 millioner kroner i utbytte

Nyheter
731

Lerøys hovedeier øker årsutbyttet fra 2,50 til 3,50 kroner per aksje.

Fiskemelkjempen Austevoll Seafood hadde driftsinntekter på 5.746 millioner kroner i kvartalet, mot 5.931 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.  

«Den globale pandemien Covid-19 påvirker etterspørselen etter konsernets produkter negativt og har gitt lavere priser for rødfisk og hvitfisk. Svakere prisoppnåelse er hovedårsaken til lavere inntjening i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019,» skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Les også: Lerøy slo forhåndstipsene – og varsler utbyttefest

EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i kvartalet var 464 millioner kroner – ned fra 652 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Det vesentligste av resultatet hentes ut fra den kontrollerende eierposten i Lerøy. Selskapets kjernevirksomhet, pelagisk fisk, preges i stor grad av det som skjer på fiskefeltene i Chile og Peru.

«Andre fiskerisesong i Peru startet 12. november. Totalkvoten var 2,78 millioner tonn. Sesongen ble avsluttet 25. januar 2021, da var 88 prosent av totalkvoten for Peru fisket», skriver Austevoll Seafood.

Styret vil foreslå at det i ordinær generalforsamling vedtas at utbyttet for 2020 settes til 3,50 kroner per aksje mot tilsvarende 2,50 kroner for 2019.