Etterspørselsvekst spiser av biomassen og løfter aksjene

Kommentarer
1673

Gryende optimisme smitter over på lakseaksjene.

«Laksefesten er over», ble Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård sitert på i Dagens Næringsliv i forrige uke. Han gjentok med det sitt budskap om at oppdretterne må belage seg på normalisert inntjening etter flere svært gode år.

Giskeødegård er for tiden blant «bjørnene» i analysekorpset, og har salgsanbefaling på samtlige lakseasjer på børsen.

Men etter at vi er kommet halvveis i rapporteringssesongen for fjerde kvartal er det optimisme, ikke pessimisme, som preger sektoren.

Signal
Oppdrettssektorens signalaksje fremfor noen, Marine Harvest, har lagt på seg med hele 14 prosent de siste tre uker. Og laksekjempen er ikke alene om det. Kursveksten har kommet i en periode der totalindeksen har vært preget av ruskevær.

Det er flere grunner til det.

Starten på året har vist spenstig salgsvekst – til laksepriser som har vært høyere enn det pessimistene hadde fryktet. Ifølge Norges Sjømatråd har Norge eksportert 16 prosent mer laks i år enn på samme tid i fjor.

Red Tide

En god del av salgsveksten er det oversjøiske markeder, Østen og USA, som står bak. Dette er markeder hvor europeiske oppdrettere møter konkurranse fra Chile. Sistnevnte har i vinter skaffet seg avisoverskrifter fra ekstraordinær dødelighet fra giftige alger, så kalt Red Tide, noe som nok kan ha gitt usikkerhet om chilenerne vil kunne levere i henhold til slakteplanene utover våren.

Her hjemme har det vært en kald og snørik vinter, med snittemperaturer i sjøen nær en grad lavere enn fjoråret. Kald sjø sørger for redusert appetitt og fôring. Så langt i år er fôrsalget ned tre prosent.

Spise av biomassen
Kombinasjonen økt slakt og redusert fôring vil normalt spise av biomassen.

Det viser seg da også i biomassetallene som Fiskeridirektoratet nylig har offentliggjort for utgangen av januar. Her fremgår det at det står 769.664 tonn laks i norske fjorder – skarve 2,7 prosent mer enn nivået 12 måneder før. Tallmaterialet er basert på innrapportert beholdning ved månedsslutt, og kommer fra fiskeoppdretterne selv.

Til sammenligning var biomassen, år over år, ti prosent høyere i månedsskiftet oktober/november.

Låner mer
Investorene tar sats på at markedet sluker unna årets ventede produksjonsøkning uten at lakseprisen går i kjelleren. Det understrekes da også av Marine Harvest som er så sikre på et vedvarende stramt laksemarked at de øker belåningen.

– Reguleringen setter en effektiv grense på tilbudsvekst, så vi ser en beskyttelse på prissiden som vi ikke hadde før, uttalte Marine Harvests finansdirektør Ivan Vindheim i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Når Bakkafrost i dag fremlegger en inntjening på nær 26 kroner per kilo i et fjerde kvartal preget av dempede spotpriser, er det tydelig at festen slett ikke er over. Det er mulig musikken er blitt skrudd noe ned, men vi er veldig langt unna gamle dagers normaliserte inntjening på fire kroner per kilo.