Derfor øker Marine Harvest gjeldsbelastningen

Nyheter
1397

Regulering gir forutsigbarhet, mener finansdirektør Ivan Vindheim.

I morges ble det kjent at Marine Harvest løfter sitt mål fra 1,05 til 1,2 milliarder euro for sin netto rentebærende gjeld. Årsaken er at selskapet forventer å øke inntjeningen, og med det sin evne til å betjene gjeld, i årene fremover.

Under dagens fremleggelse av årets resultat kunne selskapets finansdirektør Ivan Vindheim utdype dette. Gitt den nåværende teknologiske situasjonen tror selskapet reguleringen bidrar til å begrense tilbudssiden i overskuelig fremtid.

– Da vi satte gjeldsmålet, hadde vi ikke den reguleringen vi har i dag. Reguleringen setter en effektiv grense på tilbudsvekst, så vi ser en beskyttelse på prissiden som vi ikke hadde før. Vi har vurdert å øke dette målet lenge, men bestemte oss for å gjøre det nå. Etter hvert som vi utvider virksomheten vår vil vi også øke gjeldsmålet, for det må være en sammenheng der, sa Vindheim ifølge TDN Finans.