Etterlyser insentiver for å gå fra åpne til lukkede merder

Nyheter
0

Sjømatbedriftene vil ha myndighetene med seg.

I dag koster det rundt tre millioner kroner å bygge en åpen laksemerd. En lukka merd koster mellom 70 og 110 millioner kroner, ifølge Sjømatbedriftene. Nå etterlyses støtte for å gå fra åpne til lukkede merder.

– Næringa krever ikke subsidier, men insentiver fra myndighetene. Vi foreslo en konverteringsordning, hvor man kan veksle inn en tillatelse med åpen merdteknologi, til tre med lukka merdteknologi, forteller Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, til NRK.

Villaks
– Dette vil være blant de viktigste tiltakene for å gjøre de røde produksjonsområdene grønne. Slik at lakseproduksjonen kan øke, og samtidig ivareta villaksens interesser.

Les også: Vil ha lukkede oppdrettsanlegg: – Skal en få hele bransjen med seg, må en få insitament til det

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene. Foto: Steve Hernes

Robert Eriksson viser også til at innføringen av grunnrenteskatten i oppdrettsnæringa gjør det enda viktigere at myndighetene setter inn tiltak for å hjelpe næringa over i lukka oppdrettsmerder.

– Nå må det også vurderes lavere produksjonsavgift for de som går over til mer miljøvennlig teknologi, eller at de slipper grunnrenteskatten. Bedriftene må få hjelp til å legge om driften hvis næringa skal vokse, mener Eriksson.

Usikkerhet
Direktør i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, støtter forslaget fra Sjømatbedriftene.

– Utsettelsen setter mye av utviklingen hos leverandørene på vent, som følge av økt usikkerhet og uklare rammebetingelser. Innføringen av grunnrenteskatten inndrar kapital fra kysten, som ellers har vært brukt for å investere i havbruket, mener Grøttum.

Men han håper myndighetene ser at på muligheten for å konvertere tilbaketrukket tillatelser som følge av rødt trafikklys om til tillatelser for med lavt utslipp av lus.

– En konverteringsordning av oppdrettstillatelser vil være et effektivt virkemiddel for en videreutvikling av havbruksnæringa, fastslår Grøttum.