Vil ha lukkede oppdrettsanlegg: – Skal en få hele bransjen med seg, må en få insitament til det

Nyheter
0

Lunken respons fra de sentrale myndigheter.

Trioen Lingalaks, Eide Fjordbruk og Tombre Fiskeanlegg åpnet fredag sitt nye smoltanlegg på idylliske Ænes i Hardanger. Her har de rigget seg for stor produksjonskapasitet.

– 20 millioner individ eller knappe 3.000 tonn. Det kommer an på temperaturprofil, sier Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk, til iLaks.

Smoltens tilvekst er i stor grad en funksjon av vanntemperatur i karene. Fisken vokser raskest mellom 12 og 15 grader. En fersk studie fra Nofima tar til orde for at fisk som har vokst hurtig i landfasen, vokser mindre og overlever dårligere i sjø.

Ikke spiker
Eide mener det er klokt å produsere robust smolt – over lang tid i kaldt vann.

– Det har jeg veldig tro på. Men det er ikke nok vannkilder til gjennomstrømningsanlegg for alle. Smolt på kaldt vann gir sterk fisk. Det er biologi vi holder på med. Det er ikke spiker, understreker Eide.

– Hvor stor smolt skal dere produsere?

– Vi kan produsere den helt opp mot 750 gram. Vi skal i hvertfall opp mot 400 gram ganske raskt, sier Håkon Tombre, eier av Tombre Fiskeanlegg.

Men det er flere veier til Rom.

– Det går også an å produsere flere individer med lavere vekt, for eksempel 80 gram, for lukkede anlegg i sjø. Da benytter vi våre komparative fortrinn, sier Sondre Eide.

– Grunnen til at vi skal lage 750 gram er for å skille vert og parasitt, sier Eide, og viser til luseproblemet med åpne merder i sjøen.

Ænes Inkubator. Foto: Aslak Berge

Konvertering
Ankepunktet er kostnadsnivået og lønnsomheten med lukkede oppdrettsanlegg sammenlignet med tradisjonelle åpne merder.

– Skal en få hele bransjen med seg, må en få insitament til det, mener Eide.

Han får støtte av Tombre.

– Det nytter ikke at tre oppdrettere i Hardangerfjorden gjør dette, sier Tombre.

– Det kan komme som en ordning så en får alle med. En konverteringsløsning, for eksempel hvor en konsesjon konverteres til for eksempel tre lukkede. Mindre miljøpåvirkning hvor en tar opp slammet og har mindre lus, sier Eide.

– Jeg regner med dere har snakket med mange politikere om dette. Hva er reponsen?

– De er mange som er positive, men det skjer forbausende lite, medgir Eide.

Omstilling
– Bare se på reglene om unntaksvekst, en får ikke omstilling i rødt område. På seks år vil produksjonen gå ned med 30 prosent i Vestland, sier Tombre oppgitt.

– Skummer myndighetene fløte av næringen istedenfor å utvikle den? Er de fornøyde med å «corne» industrien og danne et potent skattesubjekt?

– Ja, det ser en jo på auksjonene av konsesjoner. De tenker kortsiktig som i en omvendt monopolsituasjon, sier Eide.

– Hvorfor skal en kjøpe lukkede anlegg i dag når du har null insitament? En bør bruke fortrinnet vårt i fjordene våre, mener han.

– Det er ingen problem å produsere tre ganger mer fisk i Hardangerfjorden – om en tar lus og slam ut av ligningen, sier Sondre Eide.

F.v. Sondre Eide, Håkon Tombre og Rolv Haugarvoll. Foto: Aslak Berge