Endúr hentet 140 millioner kroner – til 14 prosent rabatt

Nyheter
0

Emisjonen ble ikke fulltegnet.

Endúr fikk inn om lag 140 millioner kroner i bruttoproveny gjennom tildeling av 5,1 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en tegningskurs på 27,50 kroner pr aksje.

Endúr-aksjen sluttet på 32 kroner onsdag. Selskapet varslet om sine emisjonsplaner onsdag ettermiddag, hvor intensjonen var å hente inn 130-160 millioner kroner.

Selskapets primærinnsidere og deres nærstående tegnet seg for og ble tildelt totalt i overkant av 1,8 millioner aksjer, tilsvarende for om lag 50,8 millioner kroner, i den rettede emisjonen.

Videre opplyses det at selskapet planlegger å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 1,4 millioner aksjer.

Emisjonspengene går inn i en større refinansiering av selskapet, hvor ny egenkapital og bankgjeld skal erstatte konvertible obligasjoner.