Endúr refinansierer: Vil hente inntil 160 millioner kroner i ny egenkapital

Nyheter
0

Endúr har mottatt forpliktet bankfinansiering på 700 millioner kroner og har til hensikt å refinansiere sine eksisterende obligasjoner.

I forbindelse med dette har selskapet engasjert Pareto Securities og SpareBank 1 Markets for en rettet emisjon med bruttoproveny på 130-160 millioner kroner, fremgår det av en melding fra selskapet onsdag ettermiddag.

Etter oppkjøpene av BMO Entreprenør, Artec Aqua og Marcon Gruppen i Sverige i løpet av 2020-21 og den tilhørende utstedelsen av konverterbare obligasjoner på 1,1 milliarder kroner, senere redusert til netto hovedstol beløp på 810 millioner kroner, har konsernet vært gjennom en overgangsperiode som har medført både endringer i selskapets ledelse, salg av ikke-kjerne- og ulønnsomme datterselskaper og sterke operasjonelle og økonomiske resultater fra selskapets gjenværende datterselskaper. Som kommunisert i selskapets presentasjoner av kvartalsresultater for første og andre kvartal 2022, har selskapet grundig vurdert markedet for alternative kilder til gjeldsfinansiering og kunngjør nå sin planlagte refinansiering, som forventes fullført innen første kvartal 2023.

Selskapet har mottatt forpliktet bankfinansiering på totalt 700 millioner kroner fra et syndikat bestående av SpareBank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN. Lånepakken betinges blant annet av at selskapet henter inn minst 50 millioner kroner i ny egenkapital.

Emisjonskursen vil bli satt gjennom en bookbuilding-prosess, fremgår det av tilretteleggernes såkalte term sheet. Endúr-aksjen er sist omsatt på 32 kroner.

Selskapets største aksjonær, Artec Holding, har, under visse forutsetninger, forhåndstegnet seg for 86 millioner kroner i emisjonen. I tillegg har noen av styremedlemmene forhåndstegnet seg for to millioner kroner.

Emisjonsprosessen løper frem til torsdag morgen klokken 0800.

Endúrs aksjekurs. Kilde: Infront