Endúr dropper reparasjonsemisjon

Nyheter
0

Lunken interesse i markedet.

I januar hentet Endúr 140 millioner kroner i ny egenkapital i en rettet emisjon til en tegningskurs på 27,50 kroner pr aksje. Emisjonen ble ikke fulltegnet.

I forbindelse med emisjonen opplyste selskapet selskapet at det planla å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 1,4 millioner aksjer.

Styret i Endúr har imidlertid besluttet å kansellere reparasjonsemisjonen i selskapet etter at aksjen har blitt handlet på kursen eller under siden den rettede emisjonen i selskapet. Det fremgår av en melding søndag.

Emisjonspengene går inn i en større refinansiering av selskapet, hvor ny egenkapital og bankgjeld skal erstatte konvertible obligasjoner.

Endúr, tidligere kjent som Bergen Group, er eier av leverandørbedriftene Artec Aqua og Endúr Sjøsterk.

Aksjekurs Endúr. Kilde: Infront