Én tillatelse åtte kroner dyrere enn to – nå anker de

Nyheter
1793

Før helga ble det gjort kjent at AkvaDesign har fått tilsagn om én utviklingskonsesjon for sitt prosjekt med lukket merdteknologi. Selskapet anker avgjørelsen.

AkvaDesign har tidligere opplyst at de trenger minst to utviklingstillatelser for å realisere prosjektet i stor skala.

Nå har altså gründer og daglig leder Anders Næss hos AkvaDesign opplyst til BAnett at de nok en gang kommer til å påklage avgjørelsen.

Ikke innovativ nok
I utgangspunktet søkte de om ti utviklingstillatelser da det først ble adgang til å søke i desember i 2015. I juni i fjor ble søknadet avslått.

Direktoratet la til grunn at den lukkede merdteknologien ikke var innovativ nok, og at den økonomiske risikoen var for liten.

Dette vedtaket ble deretter klaget inn til Nærings- og fiskeridepartementet som i mars i år delvis omgjorde direktoratets vedtak. De sendte saken tilbake til direktoratet med sikte på tildelig av inntil to tillatelser.

Drøye åtte kroner dyrere
Onsdag i forrige uke ble det altså gjort kjent at de tilkjenner AkvaDesign én utviklingstillatelse på 780 MTB.

I brevet sitt til departementet har AkvaDesign ser for seg en investeringsramme på 100 millioner kroner for ett anlegg med seks merder, mens to konsesjoner vil innebære en investering på 146 millioner.

Produksjonskostnadene for en tillatelse vil ifølge selskapet ligge på 44,88 kroner per kilo, mens to tillatelser skulle bety en tilsvarende kostnad på 36,28 kroner.