– Emisjonen kan være et hvilket som helst sted mellom 200 millioner kroner og to milliarder

Nyheter
0

Faren for en utvannende NRS-emisjon sto høyt på agendaen under dagens webkonferanse knyttet til fusjonen med SalmoNor.

Tidligere denne uken ble det klart at Norway Royal Salmon (NRS) fusjonerer med NTS’ oppdrettsdivisjon SalmoNor. Deler av oppgjøret vil være i form av nyemitterte aksjer i NRS. Nettopp dette bekymrer minoritetsaksjonærene i NRS, som frykter utvanning fra emisjon når NRS’ aksjekurs er på det laveste nivå siden våren 2018.

Verdsettelse og forhandlinger om bytteforholdet i fusjonen er gjort på armlengdes avstand, hovedaksjonær Helge Gåsø har ikke deltatt i disse samtalene, understreket konsernsjef Klaus Hatlebrekke under dagens møte.

Fleksibel
– Emisjonen kan være et hvilket som helst sted mellom 200 millioner kroner og to milliarder. Dette er noe styret må ta stilling til. Vi håper å lande denne transaksjonen i løpet av andre kvartal, uttalte Hatlebrekke på nær prikkfri Manchester-dialekt.

Sammen med finansdirektør Ola Loe ledet Hatlebrekke dagens engelskspråklige webkonferansen.

Les også: – Meir arbeidsplassa, meir mat og meir pæng

På spørsmål om hvilken emisjonskurs de ser for seg, svarte Hatlebrekke unnvikende og diplomatisk:

– Denne transaksjonen er det opp til markedet å bestemme. Det vil vi komme tilbake til seinere. Vi vil også se til at interessene til eksisterende aksjonærer blir beskyttet.

Salg?
NRS-toppene fikk også spørsmål om hva det nye selskapet skal hete, samt om vil selskapet opprettholde salgskontoret i Kristiansand.

– Det er opp til styret å beslutte, svarte Hatlebrekke.

For å unngå en omfattende emisjon, med dertilhørende utvanning av NRS-aksjonærer som gjerne skulle sett emisjonskurser nær toppnoteringene i august ifjor, er salg av eiendeler og gjeldsopptak nærliggende oppgjørsalternativer for SalmoNor. På spørsmål om et salg av islandske Arctic Fish er på agendaen, svarte Hatlebrekke:

– Arctic Fish har gjort det veldig bra. Det er et alternativ, men det er et selskap som vi liker veldig veldig godt.

NRS eier 51,3 prosent av Arctic Fish, som verdsettes til 2,8 milliarder kroner.

NRS-kursen stiger med åtte prosent, til 159 kroner, i etterkant av dagens møte.