Emisjonen i Hofseth BioCare ble «betydelig overtegnet»

Nyheter
676

Snart klar for Oslo Børs’ hovedliste.

Det var etter børsslutt torsdag det ble kjent at Hofseth BioCare jaktet 200 millioner kroner i frisk kapital. Midlene skal bidra til styrket balanse, økt «free float» og «å sikre 12 måneders likviditet» for selskapet som i årevis har vært et tapssluk.

Fredag morgen opplyser selskapet at 24,7 millioner aksjer er solgt til en tegningskurs på 8,10 kroner. Det impliserer et tegningsbeløp på 200 millioner kroner.

«Den private plasseringen var «betydelig overtegnet», forteller tilrettelegger Pareto Securities.

Biotechselskapet vil nå søke overflytning fra Oslo Axess til Oslo Børs’ hovedliste innen årets fjerde kvartal.