Hofseth BioCare vil hente 200 millioner kroner – og noteres på hovedlisten på Oslo Børs

Nyheter
707

Etter børsens stengetid torsdag ettermiddag ringer aksjemeglerne til Pareto Securities rundt til sine kunder. Oppdragsgiver Hofseth BioCare surfer på den «grønne bølgen» og varlser en emisjon på 200 millioner kroner.

Pengene vil hentes inn gjennom en såkalt «accelerated bookbuilding prosess». Meglernes målgruppe er «norske og internasjonale institusjonelle investorer», ifølge en børsmelding. Minste tegningsbeløp er 100.000 euro. 

Gittt at emisjonen blir vellykket, vil biotechselskapet søke overflytning fra Oslo Axess til Oslo Børs’ hovedliste innen årets fjerde kvartal. Før pengeinnhentingen har Hofseth BioCare en børsverdi på tre milliarder kroner, etter at aksjekursen har blitt mer enn tredoblet siden forsommeren ifjor.

Emisjonen ventes å være avsluttet innen børsåpning fredag morgen.

De friske midlene fra emisjonen vil brukes til forskning og utvikling, økt produksjonskapasitet, økt satsing på salg og markedsføring, samt for generelle selskapsoppgaver. En vellykket emisjon forventes også «å sikre 12 måneders likviditet og øke selskapets aksjonærbase og free float», heter det videre i meldingen.

En gruppe av eksisterende aksjonærer har allerede indikert at de vil tegne seg for 145 millioner kroner i emisjonen.