Ellingsen Seafood satte ut smolt onsdag. Nå er 188.000 fisk allerede tapt på grunn av alger: – Startet å dø omtrent momentant

Nyheter
2286

Nye brutale dødelighetstall for Skrova-oppdretteren Ellingsen Seafood.

Torsdag skrev iLaks at det var mer fiskedød hos Ellingsen Seafood i forbindelse med utsett ved en lokalitet i Tysfjord.

Brønnbåten med smolten ble lastet hos Sisomar onsdag, etter at Ellingsen Seafood lenge vurderte strømningsforhold og siste algedata, for å fatte en best mulig avgjørelse for hvor de skulle sette ut fisken. Beslutningen ble tatt og Tysfjord ble valgt som lokalitet.

Nå bekrefter Fiskeridirektoratet at det har vært stor dødelighet i forbindelse med utsettet.

«Ellingsen Seafood, som i går meldte om dødelighet på nyutsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden, kan i dag bekrefte at 188.000 av 250.000 utsatt smolt er død på grunn av alger», skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Administrerende direktør Line Ellingsen bekrefter det samme overfor iLaks.

– Fisken startet å død omtrent momentant når vi satt den ut, så det er ingen tvil om at algene nok var der da vi satt den ut. Nå er 75 prosent døde, sier Line Ellingsen.

Line Ellingsen og Svein Andorsen. FOTO: Andreas Witzøe

– Forferdelig
Ellingsen beskriver situasjonen som «forferdelig».

– Men det er ikke så mye annet å gjøre enn å få ut den fisken som er død, og ta hånd om situasjonen. Så får vi håpe at den fisken som fortsatt lever greier seg, men det er alt for tidlig å si, sier Ellingsen.

Fra før har Ellingsen Seafood hatt stor algedød på lokalitet Stabben. 

Ifølge Line Ellingsen hadde selskapet en alternativ plan, dersom dødelighet oppstod på lokalitet Bjørkvik.

– Vi hadde en plan B dersom dette skulle skje som vi håpet vi skulle slippe å iverksette, sier hun, og fortsetter:

– Dessverre så måtte vi gjennomføre denne planen når fisken i Tysfjord begynte å dø.

Ifølge Ellingsen har de nå satt ut 200.000 smolt på en annen lokalitet i Raftsundet.

– Den fisken har det foreløpig gått veldig bra med, sier hun.

13.500 tonn laks død
I Troms skal det ifølge Fiskeridirektoratet være ingen dødelighet, og stort sett normal atferd hos fisken, men stedvis noe stresset fisk.

«Det generelle bildet er altså at algeoppblomstringen har roet seg i begge fylker og at det nå er mer innblanding av ufarlige alger, men som eksemplet over viser, er det fortsatt fare for lokale oppblomstringer som rammer fisken», skriver Fiskeridirektoratet.

Totalt er nærmere 13.500 tonn laks død etter algeoppblomstringen.