Eks-sjef krever nesten to millioner kroner av Norges sjømatråd

Nyheter
973

Terje E. Martinussen har gått til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver.

Det skriver Nordlys.

Martinussen var direktør i Norges sjømatråd i to femårige åremålsperioder, fra 2006 til 2016. Etter det fortsatte han i en seniorrådgiverstilling i selskapet. I et år hadde han permisjon med full lønn fra Sjømatrådet for å studere spansk i Malaga. I januar i år ble han ny leder for Norges fiskerihøgskole (NFH).

Og det er  i forbindelse med overgangen til ny jobb at det skal ha oppstått uenigheter. Sjømatrådet mener Martinussen tilbakeholdt sentral informasjon da de signerte sluttavtalen med han i fjor høst. Ifølge Sjømatrådet skal han ha argumentert for at han måtte kompenseres godt, fordi han hadde begrensede muligheter til å finne seg ny jobb. 28. november vedtok fakultetsstyret å gi jobben lederjobben ved NFH til Martinussen, og dagen etter signerte Sjømatrådet og Martinussen en sluttavtale på 1,95 millioner kroner.

«Martinussen var altså klar over at han hadde fått en ny jobb da han signerte sluttavtalen med Sjømatrådet. Ved avtaleinngåelsen fortiet Martinussen bevisst at han hadde fått ny jobb, en opplysning som hadde vært avgjørende for Sjømatrådets vurdering av hvorvidt sluttavtalen skulle inngås eller ikke. Martinussen hadde en plikt til å informere Sjømatrådet om ansettelse hos NFH før han inngitt sluttavtalen», skriver sjømatrådets advokat, Hans Jørgen Bender, i sluttinnlegget til Nord-Troms tingrett.

«Uredelig og illojalt»
Bender omtaler Martinussens opptreden som «uredelig og illojalt». Han mener Martinussen så helt bort fra sjømatrådets interesser, men heller «sikret seg nærmere dobbelt betaling i mer enn et år fra to offentlige institusjoner ved å fortie at han har fått ny jobb før han signerte sluttavtalen.». Bender mener derfor sluttavtalen er ugyldig.

Styreleder i Norges sjømatråd, Marianne Elisabeth Johnsen, sier hun er oppriktig lei seg for at partene ikke har kommet fram til en minnelig løsning.

– Et enstemmig og samlet styre i sjømatrådet har forsøkt å komme til enighet med Martinussen gjennom forhandlinger, rettsmekling og forlik i saken. Når vi da ikke har lyktes med dette, er det opp til domstolen å vurdere de rettslige spørsmålene.

– Ikke opptrådt i strid med lojalitetsplikten
Martinussen mener han ikke har gjort noe galt.

«Han har ikke opptrådt i strid med lojalitetsplikten og sluttavtalen er bindende», heter det i sluttinnlegget fra hans prosessfullmektig, advokat Espen Johannesen.

Ifølge Johannesen ga Martinussen avkall på livsvarig AFP til en verdi av 1,1 millioner kroner, samt seks måneders oppsigelsestid med lønn og feriepenger, da han inngikk avtalen.

«Under forhandlingene ga Martinussen uttrykkelig og skriftlig uttrykk for at, dersom han skulle akseptere en slik fratreden, måtte han kompenseres for å gi avkall på sitt faste ansettelsesforhold i Sjømatrådet frem til pensjonsalder, kompensasjon for tapt AFP etter ordningen i privat sektor, og for usikkerhet på arbeidsmarkedet», skriver Johannessen.

Johannesen skriver videre at partene var enige om avtalen før Martinussen ble kjent med at han var innstilt til instituttlederjobben på NFH.

Verken Martinussen eller advokat Johannesen ønsker å kommentere saken til avisen.

Rettssaken i Nord-Troms tingrett starter torsdag, og varer i to dager.