270 meter lange «Eidsfjord Giant» sikret syv utviklingstillatelser

Nyheter
0

Fikk tilsagn etter klageprosess.

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om syv utviklingstillatelser på til sammen 5175 tonn maksimalt tillatt biomasse til Eidsfjord Sjøfarm sin enorme stålkonstruksjon «Eidsfjord Giant».

«Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §§ 22, 23, 23b og 28b gir Fiskeridirektoratet Eidsfjord Sjøfarm AS tilsagn om 5.175 tonn maksimalt tillatt biomasse, fordelt på seks utviklingstillatelser à 780 tonn og én utviklingstillatelse à 495 tonn. Tillatelsene gis med en varighet på 10 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt,» skriver direktoratet i et brev til Eidsfjord Sjøfarm datert 20. oktober.

Eidsfjord, som er en del av Holmøy-konsenet, søkte 15. august 2017 om 17 utviklingstillatelser til sitt prosjekt kalt «Eidsfjord Giant». Fiskeridirektoratet avslo søknaden i vedtak 5. oktober 2018.

Eidsfjord påklaget vedtaket 9. november 2018.

Les også: Fornyet håp for førerløst skip

I vedtak 4. februar 2021 opphevet Nærings- og fiskeridepartementet Fiskeridirektoratets vedtak. Etter en konkret helhetlig vurdering av konseptet kom departementet under tvil frem til at kravet til betydelig innovasjon er oppfylt. Saken ble sendt tilbake til Fiskeridirektoratet for en vurdering av øvrige tildelingsvilkår. Fiskeridirektoratet har etter Nærings- og fiskeridepartementets vedtak i klagesaken vært i dialog med søker vedrørende oppdatert status for prosjektet og målkriterier.

Konseptet «Eidsfjord Giant» er en fast forankret skrogkonstruksjon med tette fiskekar som er åpne i toppen, men under tak. Skrogkonstruksjonen er 270 meter lang, og 42 meter bred, og skal inneholde seks kar med diameter på 35 meter og dybde på 12 meter. Søker planlegger å hente vann fra variabel dybde under lusebeltet, og bruke elektrofilter for å hindre lakselus og andre parasitter i inntaksvannet. Organisk avfall skal samles opp, tørkes og transporteres til land. Formålet med den lukkede konstruksjonen er ifølge søker at miljøet i karene kan optimaliseres for å gi økt tilvekst. Konseptet er et postsmoltanlegg hvor smolt settes ut og fôres til fisken når en størrelse på 2,6-2,7 kg, før den flyttes over i konvensjonelle anlegg.