Fornyet håp for førerløst skip

Nyheter
2349

Nærings- og fiskeridepartementet mener konseptet Eidsfjord Giant oppfyller kravet om betydelig innovasjon, og gir derfor Eidsfjord Sjøfarm medhold i klage.

Det opplyser departementet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Eidsfjord har et spennende prosjekt, som kan være med på å løse mange utfordringer i havbruksnæringen. Vi mener konseptet Eidsfjord Giant innebærer betydelig innovasjon, og ber derfor Fiskeridirektoratet ta saken videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det førerløse skipet Eidsfjord Giant er 270 meter langt, og rommer seks lukkede oppdrettsbrønner. Anlegget som vil være lukket og et elektrisk filter skal dreve alle stadier av lakselus i inntaksvannet. Laksen skal leve om bord til den er mellom 2-2,5 kilo stor, for deretter å bli flyttet ut i åpne anlegg i sjøen.

Eidsfjord Sjøfarm, som er en del av Holmøy-konsernet, søkte om 17 utviklingstillatelser til konseptet. Fiskeridirektoratet hadde opprinnelig avslått søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm, på grunn av at kravet om betydelig innovasjon ikke var oppfylt. Departementet har nå truffet en ny avgjørelse. Dette betyr at saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet. Direktoratet skal nå vurdere om søknaden oppfyller de øvrige vilkårene for å få utviklingstillatelser, blant annet vilkåret om betydelig investering.

Beslutningen i klagesaken betyr altså ikke at Eidsfjord Sjøfarm får tildelt utviklingstillatelser i denne omgang.

– Departementets beslutning er et viktig steg fremover, og jeg ser frem til å følge prosjektet videre, sier Ingebrigtsen avslutningsvis.

Les også: Nedtur for Cermaq