Edelfarm økte driftsresultatet med elleve prosent

Nyheter
490

Også omsetningsrekord for Rognan-oppdretteren.

Familiebedriften Edelfarm, som er heleid av selskapet Edelfisk og driver oppdrett i Skjerstadfjorden på to matfiskkonsesjoner, har levert årsresultatet for 2019.

Det viser at både omsetningen og driftsresultatet økte. Omsetningen landet på 218,3 millioner kroner, som er det beste noensinne for selskapet. Driftsresultatet økte med elleve prosent, fra 75,4 millioner kroner i 2018 til 83,7 millioner kroner i 2019.

Totalbalansen var ved utgangen av 2019 på 489,2 millioner kroner – herav egenkapital på 196,7 millioner kroner.

I årsberetningen skriver styret at markedet for laks i 2019 har vært preget av relativt høye priser i gjennomsnitt, men med svinginger og perioder med lave priser.

Ifølge styret har Edelfarm ingen egne termin- og prissikringskontrakter, men har solgt cirka 50 prosent av volumet i 2020 på fastpris til eksportører. 

Produksjonen i 2020 har ifølge styret gått som normalt tross koronapandemien.

– Lakseprisene har falt en del, men markedet har tatt unna produksjonen. Fremtidsprisene fra 2021 er tilnærmet uendret i forhold til før utbruddet. Styret venter moderat økning av priser på fôr som følge av svekkelse av den norske kronen. Samlet sett vurderer styret at selskapet er godt rustet til å takle usikkerheten som koronapandemien medfører, skriver styret.

I mai fikk selskapet nei til å utvide på Daumannsvika, slik at de kunne legge om til økologisk drift på lokaliteten.

Selskapet kjøpte også i vår vekst sammen med Wenberg Fiskeoppdrett, som de driver samdrift med.

Daglig leder Sven Inge Skogvoll var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag formiddag.