– Du kan kjøpe deg et anlegg, men det kan feile i morgen hvis du ikke har de rette folkene

Nyheter
1650

Fredrikstad Seafoods ønsker først og fremt å bruke sitt landbaserte matfiskanlegg i Norge som et forsknings- og opplæringssenter.

Da iLaks besøkte Fredrikstad Seafoods landbaserte anlegg i februar 2019 var det bare tomme ringkar å se. Når vi besøker anlegget et år senere er det fisk i både modul 1 og modul 2. Laksen fra den første  modulen er snart klar for slakting.

Så hvordan skal morselskapet Nordic Aquafarms, som planlegger en serie av anlegg, tjene penger på landbasert matfiskoppdrett?

– Det er ingen anlegg til nå som er det man vil kalle kommersiell størrelse, egentlig ikke heller anlegget vårt i Fredrikstad. Det blir litt for lite. Vi føler oss trygge på at vi skal tjene penger på det, men det krever en viss størrelse. I Fredrikstad er det begrenset på tomtestørrelse. Det er ikke uten grunn at vi sier at vi fokuserer på de store anleggene utenfor Europa, hvor man ikke behøver å fly fisken, sier konsernsjef Bernt Olav Røttingsnes til iLaks.

Utenfor anlegget til Fredrikstad Seafoods. FOTO: Stian Olsen

– Kreves et godt team
Røttingsnes har tidligere fortalt iLaks at byggefase 2 i Fredrikstad er satt på hold fordi selskapet konsentrerer seg om anleggene i USA.

Hva er målet med det landbaserte anlegget her i Fredrikstad?

Bernt Olav Røttingsnes. FOTO: Stian Olsen

– Anlegget i Fredrikstad ser vi på som et viktig anlegg for Nordic Aquafarms, både som et forsknings- og opplæringssenter. Norge er suverent best på laks på forskningsmiljøer og mennesker. Vi ønsker å bruke Fredrikstad aktivt i den sammenheng for å utvikle anleggene utenfor Norge, sier Røttingsnes, og legger til at de samarbeider godt med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU) på Ås.

– Det er det eneste anlegget som er i nærheten av NBMU. Vi må holde igjen litt på alt de ønsker å gjøre sammen med oss, sier Røttingsnes.

I tillegg til volum og kapital mener Røttingsnes at det kreves et godt team for å kunne lykkes med landbasert lakseoppdrett. Totalt jobber der 15 personer med ulike bakgrunner på anlegget, pluss at tre nye skal ansettes på slakteriet.

– De som kan lykkes med landbasert er de som klarer å tiltrekke seg de gode teamene. Du kan kjøpe deg et anlegg, men det kan feile i morgen hvis du ikke har de rette folkene. Du skal både ha fiskekompetanse, vannkompetanse og teknisk kompetanse, understreker Røttingsnes.

Ifølge Røttingsnes er det for tidlig å si noe om produksjonskostnader da de fortsatt holder på å bygge opp.

– Det vi kan si er at den viktigste variable kostnaden er fôr. Der ligger vi godt under det vi hadde budsjettert. Vi ligger på forfaktor under 1. Mens veldig mange av de andre kostnadene, de semivariable, der må vi se hva kapasiteten blir før vi kan si mer om dette.

Fisk inne på modul 2. FOTO: Stian Olsen

– Noe av utstyrer er på den billigste siden
Men det er ikke bare om å finne de rette ansatte. Røttingsnes legger ikke skjul på at det har vært utfordringer underveis, blant annet når det kommer til det tekniske utstyret.

– Det er forhold ved anlegget som vi fortsatt lærer oss, og det vil bli bedre, sier Røttingsnes, som videre legger til:

– Vi ser at på utstyrssiden så lønner det seg ikke å kjøpe det billigste utstyret når anlegget skal vare over flere år. Anlegget bærer preg av at noe av utstyret er på den billigste siden, avslutter Røttingsnes.

FOTO: Stian Olsen