DOF er slått konkurs

Nyheter
0

Torsdag morgen ble supplyrederiet DOF slått konkurs i Hordaland Tingrett.

Konkursbehandlingen skjedde den påfølgende dag etter at DOF onsdag kveld sendte ut melding om at kreditorene ber om at det åpnes konkurs.

– Forslaget om at aksjonærene skulle sitte igjen med 3,75 prosent av «nye» DOF ble aktivt motarbeidet av en aksjonærgruppe, sier styreleder Leif Salomonsen til Bergens Tidende.

Han sier at dette bidro til at styret ikke kunne dokumentere tilstrekkelig aksjonæroppslutning overfor kreditorene. Slik oppslutning var en forutsetning for at kreditorene skulle gå inn for en rekonstruksjon.

Torsdag morgen forelå kjennelsen der Hordaland tingrett slår rederiet konkurs.

Det er imidlertid kun det børsnoterte selskapet, DOF ASA, som ble slått konkurs torsdag. Kreditorene har sagt seg villige til å ta over DOF Services og datterselskapene, samt legge til rette for rekonstruksjon i disse.

Største aksjonær i DOF, med 31,6 prosent av aksjene, er Møgster-familiens investeringsselskap Laco. Laco er også majoritetsaksjonær i Lerøy Seafood Group.