Dødsalgene i nord: Knapphet på lagringskapasitet og kvernhastighet

Nyheter
1249

Tunge tap og vedvarende dødelighet, særlig i Ofotfjorden.

De giftige algene som rammet deler av Troms og Nordland i forrige uke har fortsatt å påføre oppdrettsanleggene tap av fisk i løpet av helgen. I en oppdatering fra Fiskeridirektoratet opplyses det om vedvarende dødelighet i Ofotfjorden i Nordland. Det har imidlertid ikke vært spredning til nye lokaliteter.

«På lokalitetene som har vært rammet jobbes det med å ta opp og kverne død fisk. Det rapporteres om tilstrekkelig evne til å håndtere situasjonen. De mest begrensende faktorene for øyeblikket er oppgitt å være lagringskapasitet og kvernhastighet,» skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Væravhengig
I Troms har lakseoppdretterne rapportert om et roligere døgn, og i løpet av lørdag ettermiddag har direktoratet fått beskjed om at det ikke lenger registreres dødelighet.

Det er vanskelig i si hvor lenge oppblomstringen kan pågå i området. En oppblomstring påvirkes av transport av alger inn i området fra utenforliggende områder samt vekst lokalt. Algene er avhengige av næringssalter for at de skal vokse og øke mengden. Dersom algene ikke har tilgang på disse stoffene vil de etter hvert dø ut. I noen tilfeller har man sett at oppblomstringen har blitt hold inne i fjorden og dødd ut der inne, uten at de spres over større områder.

Værforholdene vil kunne påvirke varighet. I helgen har det vært stille vær i området.

Følger strømmen
– Ved å se på vannstrømmene lager vi modeller som gir et bilde av hvor algene vil spre seg. I første omgang vil de bli spredd til nærliggende områder, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, til NRK Troms.

Hele Astafjorden har så langt blitt angrepet, og vannstrømmene vil ta med seg algene nordover, sier Naustvoll.

– Algeoppblomstringen som finner sted inni fjorden vil spre seg med strømmen mot Salangen og Mjøsundet. På utsiden av Astafjorden er det også flere oppdrettsanlegg som kan bli berørt, sier han.

– Det utelukkes heller ikke at algene kan spre seg til andre områder, uavhengig av strømmen.