Disse personene står bak oppkjøpet av Cermaqs slakteri i Alsvåg

Nyheter
2905

Viking Innovation og Cermaq har gjort unna alle formaliteter, og inngått en avtale om salg av slakteriet i Alsvåg. 

Det var i begynnelsen i forrige uke det ble kjent Cermaqs slakteri på Alsvåg i Øksnes kommune ville bli solgt for 17 millioner kroner. Det har lenge vært usikkert hvem som ville overta driften, etter at Cermaq besluttet å flytte slakterivirksomheten i Alsvåg og på Skutvik til det nye slakteriet på Storskjæret i Steigen. En stund var det ikke sikkert at det ville bli drift i det hele tatt.

Men rett før helgen kom den endelige bekreftelsen. Cermaq hadde inngått avtale med Viking Innovation om salg av slakteriet.

Men hvem er personene bak Viking Innovation?

Ifølge Brønnøysundregistret ble selskapet stiftet allerede i august 2014 under navnet Fresh Arctic Seafood 24/7, men endret navn til Viking Innovation for få dager siden. I registreringen står det at formålet med bedriften er å gjøre «investeringer i virksomheter innen fiskeribransjen og virksomheter med  tilknytning til fiskeri forøvrig. Selskapet vil også investere i andre  virksomheter, samt investeringer i og drift av fast eiendom.»

Laila Bye står oppført som daglig leder.

Andre Reinholdtsen, eier og daglig leder i Myre Havbruk, trekkes frem som primus motor bak grupperingen. Reinholdtsen er også daglig leder i Øytrans. I februar i fjor søkte han Myre Havbruk om fem utviklingskonsesjoner for for konseptet «FLO FLO» – en oppdrettsmerd med dokkingstasjon.

– Grupperingen bak Viking Innovation ønsker å gi ny giv til bygda Alsvåg, der vi ser at vi kan være en del av det store clusteret innenfor sjømat som er i Øksnes, sier Reinholdtsen.

Styreleder i Viking Innovation, Stein Inge Larsen, er eier av Skipavika Næringspark, en maritim klynge lokalisert ved Mongstad. Han bygget opp Byrknes Auto til å bli en av landets største lastebiltransportører.

Stig Collin Jenssen er eier av SG Trans i Tromsø, som driver med transport av levende fisk med bil. I januar ble det kjent at selskapet hans og Unitech hadde utviklet en helt ny type container for transport av sjømat.

Erling Ostnes er direktør i Ålesund-selskapet Viking Delights, som selger fisk i Europa og Asia.

André Skarbø, eier av Platina Seafood, som i flere år har vært landets mest lønnsomme lakseksportør, men som måtte tåle et dypt resultatfall i 2016.

Viking Innovation overtar slakteriet 27. april. Selskapet jobber med oppstart tidlig i mai, og skal etter planen slakte laks for Cermaq i mai og juni.