Dette tjente toppsjefene i de børsnoterte havbruksselskapene

Nyheter
0

Flesteparten av de børsnoterte havbruksselskapene har nå offentliggjort årsregnskapene sine for 2022. De best betalte sjefene holdt til i Bergen og Austevoll.

iLaks har gjennomgått årsregnskapene for 2022 til 13 havbruksselskaper notert på Oslo Børs, og sammenlignet lønn og bonus for konsernsjefer og finansdirektører. Tallene viser at det er store sprik.

I gjennomgangen tar avisen utgangspunkt i hvem som var selskapenes ledere ved årsskiftet. Dermed er ikke Linda Litlekalsøy Aase med på listen. Hennes halvårlige innhopp hos SalMar kunne gitt henne førsteplassen. Aases lønn inneholdt riktignok en sluttpakke-del på 6,6 millioner kroner, ifølge selskapets årsrapport.

SalMars nåværende konsernsjef, Frode Arntsen, kom fra stillingen som driftsdirektør i selskapet da han tok over etter Aase i november 2022.

Mannsdominert miljø
Gjennomgangen viser at det er menn som dominerer på listen. Det er kun én kvinnelig toppsjef, Tonje Foss. Hun overtok etter Helge Gåsø i Frøy Gruppen. Oversikten viser at hun ikke er blant de best betalte, med sin årslønn på 2,5 millioner kroner.

Eneste kvinnelige toppsjef: Tonje Foss er daglig leder i Frøy. Foto: PKOM

Men det er ikke Foss som var den best betalte kvinnelige havbrukslederen her. Det er det Austevoll Seafoods finansdirektør Britt Kathrine Drivenes som var. Hun ble godtgjort med 4 millioner kroner i samlet lønn og bonus i fjor.

Ivan Vindheim best betalte konsernsjef
Ikke overraskende er det Mowis konsernsjef Ivan Vindheim som troner på toppen av lønnshierarkiet, med en samlet lønn og bonus på 9,1 millioner kroner. Vindheim har i tillegg mottatt en omfattende aksjekompensasjonspakke, som gjør at hans samlede kompensasjon for 2022 er på hele 16,8 millioner kroner.

På andreplass finner vi Lerøy Seafoods Henning Beltestad. Han fikk en samlet lønn og bonus på 8,1 millioner kroner. Beltestad fikk høyest bonus målt i absolutte tall, med 4,6 millioner kroner.

Tredjeplassen går til Austevoll Seafoods Arne Møgster, med 7,1 millioner i samlet lønn og bonus.

Bonusvinneren målt i relative tall er Måsøvals Asle Rønning. Han oppnådde en bonusandel på 64 prosent. Samlet lønn og bonus var 5,6 millioner kroner, og det holder til fjerdeplass på listen. Asle Rønning overlot sjefsstolen til Helge Kvalvik 1. januar 2023.

Helge Kvalvik startet som ny konsernsjef hos Måsøval 1. januar 2023. Foto: Linkedin

Atlantic Sapphires Johan E. Andreassen innehar femteplassen med sin lønn på 4,8 millioner kroner.

Som en kontrast til Johan E. Andreassens avlønning finner vi landoppdretterkollega Helge E. W. Albertsen hos Gigante Salmon. Han mottok relativt beskjedne 1,1 millioner kroner i årslønn.

Det er ellers verdt å merke seg at Proximars Joachim Nilelsen gjorde et lønnshopp i 2022. Forklaringen er at selskapet godtgjorde ham for kost og losji etter at han og familien flyttet til Japan, hvor Proximar bygger et stort landanlegg like utenfor Tokyo.

Bakkafrost fra Færøyene fremstår forøvrig som relativt nøktern med hensyn til avlønning. Konsernsjef Regin Jacobsen mottok 2,8 millioner kroner i lønn i 2022.

Selskap Navn Lønn Bonus Sum lønn og bonus Bonus i forhold til samlet lønnsbetaling
Mowi Ivan Vindheim 7,1 2,0 9,1 22 %
Lerøy Seafood Henning Beltestad 3,5 4,6 8,1 57 %
Austevoll Seafood Arne Møgster 3,5 3,5 7,1 50 %
Måsøval Asle Rønning 2,0 3,6 5,6 64 %
Atlantic Sapphire Johan E. Andreassen 4,8 0,0 4,8 0 %
Grieg Seafood Andreas Kvame 3,6 1,0 4,7 22 %
Proximar Joachim Nielsen 4,3 0,0 4,3 0 %
SalMar Frode Arntsen 2,7 0,8 3,5 22 %
AKVA Group Knut Nesse 2,9 0,0 2,9 0 %
Bakkafrost Regin Jacobsen 2,8 0,0 2,8 0 %
Frøy Tonje Foss 2,5 0,0 2,5 0 %
Salmon Evolution Trond Håkon Schaug-Pettersen 2,2 0,0 2,2 0 %
Gigante Salmon Helge E. W. Albertsen 1,1 0,0 1,1 0 %


Austevoll verdsetter finansdirektørene
Det fremgår av oversikten at det er de Møgster-kontrollerte selskapene som lønner sine finansdirektører best. Lerøy Seafoods finansdirektør Sjur S. Malm fikk høyest samlet lønn og bonus med til sammen 4,8 millioner kroner. Han fikk også høyest bonusandel, med 43 prosent. Malm etterfølges av Austevoll Seafoods Britt Kathrine Drivenes.

Sjur S. Malm i Lerøy Seafood

Atle Harald Sandtorv hos Grieg Seafood er tredjemann på listen. Han fikk lønn og bonus på 3 millioner kroner.

Hakk i hæl på Sandtorv kommer Mowis Kristian Ellingsen, som mottok en samlet lønn og bonus på 2,9 millioner kroner i fjor.

Nederst finner vi Gigante Salmons Rune Johansen med 0,5 millioner kroner årslønn. Gigante Salmons lederlønninger er dermed de mest beskjedne i dette feltet.

Selskap Navn Lønn Bonus Samlet lønn og bonus Bonus i forhold til samlet lønnsbetaling
Lerøy Seafood Sjur S. Malm 2,8 2,1 4,8 43 %
Austevoll Seafood Britt Kathrine Drivenes 3,0 1,0 4,0 25 %
Grieg Seafood Atle Harald Sandtorv 2,3 0,6 3,0 21 %
Mowi Kristian Ellingsen 2,2 0,7 2,9 23 %
SalMar Ulrik Steinvik 2,1 0,7 2,8 24 %
Atlantic Sapphire Karl Øystein Øyehaug 2,5 0,0 2,5 0 %
AKVA Group Ronny Meinkøhn 2,1 0,0 2,1 0 %
Bakkafrost Høgni Dahl Jakobsen 2,0 0,0 2,0 0 %
Frøy Sondre Vevstad 1,7 0,0 1,7 0 %
Proximar Pål Grimsrud 1,6 0,0 1,6 0 %
Gigante Salmon Rune Johansen 0,5 0,0 0,5 0 %


Merknader

Alle tall i millioner kroner.

I oversikten er hverken pensjonsytelser, andre godtgjørelser eller oppgjør i form av aksjer tatt med.

Tallene fra Mowi er omregnet fra euro med Norges Banks gjennomsnittlige valutaurs for 2022.

Tallene fra Atlantic Sapphire er omregnet fra US dollar med Norges Banks gjennomsnittlige valutaurs for 2022.

Tallene fra Bakkafrost er omregnet fra danske kroner med Norges Banks gjennomsnittlige valutaurs for 2022.