Dette selskapet betalte 65 millioner kroner for 25 år gamle «Sea Trout»

Nyheter
0

Settefiskanlegg sikret seg brønnbåt til Russland-frakt.

Onsdag morgen kunne iLaks avsløre at det nå ikke bare er en, men to norske brønnbåter som er satt i smoltfrakt for et russisk oppdrettsselskap. Foruten tidligere omtalte «Sea Salmon» har også «Sea Trout», tidligere «Viking Saga», blitt satt inn i denne frakten – fra norske settefiskanlegg til russiske merder på Kola.

Tidligere har den svært lukrative Russland-ruten blitt drevet av Rostein, men storrederiet forlenget ikke kontrakten etter krigsutbruddet i Ukraina ifjor.

Selger av 42 meter lange «Viking Saga» var Kristiansund-rederiet Aquaship. Rederidirektør Sverre Taknes ville ikke opplyse hvem som var kjøper av båten.

Norsk kjøper
Nå viser en utskrift fra Sjøfartsdirektoratet at det er settefiskselskapet Villa Smolt som har kjøpt båten.

«Sea Trout». Foto: iLaks

Villa Smolt, med anlegg på Molutstranda på Sunnmøre, er et av fem smoltselskaper som Arne Geirulv, mangeårig styremedlem i det russiske oppdrettsselskapet Inarctica, har kjøpt fra sistnevnte etter krigsutbruddet i Ukraina.

Settefiskanleggene har en samlet verdi på flere hundre millioner kroner, og er av avgjørende strategisk betydning for Inarctica. Russerne har ikke tilstrekkelig egenproduksjon av smolt eller fiskefôr. Arne Geirulvs selskap, Agaqua, er oppført med en egenkapital på 30.000 kroner.

Les også: Slik gjorde de russiskeide settefiskselskapene det i fjor

65 millioner
Geirulv vil ikke kommentere handelen – eller planer om nye brønnbåtkjøp – overfor iLaks.

– Ingen kommentar, skriver han i en sms.

Ifølge skjøtet betalte Villa Smolt 65 millioner kroner for den 25 år gamle brønnbåten. Oppgjørsdato for kjøpet var 2. juni.

26 dager etter skipshandelen har altså 498-tonneren «Sea Trout» seilt til Russland.