Dette mener Angelvik er den største utfordringen næringen har

Nyheter
2232

Statssekretær Roy Angelvik pekte på en rekke utfordringer for havbruksnæringen under Norges sjømatråd sin årlige årstallspresentasjon. 

– Selv om dere forventet en Mercedes, håper jeg dere er fornøyd med den lille Ladaen som står her fremme.

Slik startet Roy Angelvik sitt åpningsinnlegg som innledningsvis var preget av utstrakt bruk av ordet «fantastisk» for å beskrive rekordåret 2017. Angelvik erstattet fiskeriminister Per Sandberg, som var nødt til å melde pass kort tid før på grunn av regjeringsforhandlinger.

Teknologi og biologi
Men det tok ikke lang tid før statsråden skiftet retning, og snakket om utfordringene havbruksnæringen har. Spesielt trakk han frem teknologi gjennom utviklingstillatelser og nye konsepter.

– Teknologien vi nå utvikler vil være en av de store pilarene innenfor neste generasjon i havbrukssektoren, sa Angelvik.

Før han la frem den viktigste utfordringen.

– Vi må kanskje bli enda flinkere til å se nye teknologiløsninger sammen med biologi. Det er den største jobben vi har.

Angelvik trakk også frem utfordringer som rømming og lus, samt bearbeiding av laks i Norge.

– Det er for lite bearbeiding av laks her hjemme. Vi som myndigheter har også et ansvar å legge til rette for det. Vi må gjøre det lønnsomt og mulig, og legge premisser og føringer slik at næringen ønsker å gå i den retningen

Lite fiskekonsum blant unge
Angelvik understreket at forbrukerne stiller strengere og strengere krav til produksjonen og produktene, og at næringen må komme opp med nye ideer og mer forskning for å tilfredsstille kravene.

På slutten av sitt innlegg kom Angelvik med et lite hjertesukk.

– Det som er ekstra trist eller utfordrende, er at personer i aldersgruppen 18-36 år er de som spiser minst sjømat. Det er den gruppen som faktisk skal spise mest. Når ikke en gang vi lager fisk til vår familie, hvordan skal vi forvente at ungdommen skal gjøre det. Her har vi en kjempejobb foran oss, sa han.