Dette er landets største brønnbåtrederier

Nyheter
10234

De fraktet fisk for over to milliarder kroner i fjor.

Størrelsen teller. For det var de to aller største rederiene, Silver (tidligere kjent under navnet Sølvtrans) og Rostein, som var de to klart mest lønnsomme brønnbåtselskapene i Norge i 2016.

Til sammen dro de inn en halv milliard kroner på driften ifjor.

Omfattende
Underskogen av rederier er omfattende – både i servicebåt- og brønnbåt-segmentet – som begge fakturerer fiskeoppdretterne får milliardbeløp årlig.

Les også: Ti rederier økte servicebåt-inntektene med 48 prosent

De 11 nevnte brønnbåtrederiene leverte tjenester for 2,1 milliarder kroner, og noterte seg for et samlet driftsresultat på 678,1 millioner kroner i 2016.

En gjennomsnittelig (uvektet) driftsmargin på 25,7 prosent lar seg høre, og står ikke veldig mye tilbake for de samme rederienes oppdrettskunder.

Behandling
Foruten frakt av levende fisk, fra smoltanlegg til matfiskanlegg og matfiskanlegg til slakteri, er en sentral del av virksomheten for brønnbåtene behandling mot lus og AGD (amøbisk gjellebetennelse – red. anm.).

– I første halvår av 2016 utgjorde kjemisk behandling rundt 70 prosent av all behandling. I første halvår 2017 ligger utslippsfri behandling på 98 prosent og kjemisk på omtrent to prosent, altså i praksis er den utfaset. Så selv om topp funksjonelle, vedlikeholdte og effektive fartøy en viktig del av Rosteins DNA, så vil nok startskuddet for denne behandlingsrevolusjonen stå igjen som en viktig begivenhet i 2016, kommenterte Rosteins nestkommanderende Glen Bradley til iLaks onsdag.