Ti rederier økte servicebåt-inntektene med 48 prosent

Nyheter
2168

Sto bak en produksjonsverdi på 1,8 milliarder kroner i fjor.

Inntjeningen, målt i EBITDA, økte fra 381 millioner kroner til 568 millioner kroner fra 2015 til 2016.

– De ti største rederiene utgjør 66 prosent – to tredeler – av servicebåtnæringen. De 12 neste, som er rederi med produksjonsverdi over 20 millioner kroner, utgjør 354 millioner kroner, og er 20 prosent av servicebåtnæringen, utdyper Einar Stephansen, konsulent i Rambøll Norge, til iLaks.

EBITDA er eks. Lerow AS, som pr i dag ikke har tilgjengelig regnskap i Brønnøysundregisteret.

Dominerer
Konsernet Frøy Akvaservice, med sine 48 fartøy, dominerer servicebåtnæringen. Konsernet oppnådde en produksjonsverdi på tett oppunder 400 millioner kroner, og står for 22 prosent av produksjonsverdien i næringen, og 24prosent av inntjeningen målt ved EBITDA. Produksjonsverdien har økt med 81 prosent, EBITDA med 122 prosent. I tillegg til produksjonsverdi, har Frøy-konsernet annen driftsinntekt med 20 millioner kroner.

– Regnskapstallene fra Frøy Akvaservice er satt opp på grunnlag av de offentlige regnskapene, som et simulert konsernregnskap. Interne poster er eliminert med grunnlag i Noter til regnskapene. Da jeg ikke har tilgang til de interne regnskapene, kan det forekomme avvik fra konsernets egne tatt, forklarer Stephansen.

Kapsitet
Nummer to på listen, AQS Holding viser en sterk lønnsomhetsforbedring ved at EBITDA øker 107 prosent, der produksjonsverdien øker 32 prosent.

Eneste rederi med negativ utvikling er Finnsnes Dykk og Anleggsservice, som har nedgang i EBITDA.

– Samlet er inntjeningen meget god i servicebåtnæringen, og inntjeningen er økende, men analysen viser store ulikheter i rederienes inntjening. Små rederi sliter.

Stephansen fortsetter analysen av kapasitetsutviklingen. Han er særlig opptatt av å se på innfasing av ny kapasitet for å vurdere over- eller underkapasitet.