Dette er hvorfor Sund Laksepakkeri ikke ansatte noen fagorganiserte, ifølge selskapets advokat

Nyheter
1564

Ingen av de 45 fagorganiserte fikk jobb da Sund Laksepakkeri tok over driften til konkursrammede Norse Production. 20. mai møtes partene i Bergen tingrett.

Det var i november i fjor at LO-advokater tok ut søksmål mot Sund Laksepakkeri på vegne av tidligere ansatte i Norse Production. Ifølge advokatene fikk ingen av de 45 fagorganiserte i LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) jobb i nystiftede Sund Laksepakkeri, som tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad etter konkursen til Norse. 48 uorganiserte fikk derimot jobb i den nye virksomheten.

Fakta

Høsten 2017 gikk 75 ansatte i Norse Production til streik for å få tariffavtale. Fem uker senere var tariffavtalen på plass. I april 2018 gikk Norse Production konkurs, og daværende eier av selskapet, Tom Lerberg, ga streiken skylden for konkursen. Tre tidligere mellomledere i Norse kjøpte opp konkursboet, og stiftet selskapet Sund Laksepakkeri, som tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad.

– Vi mener disse er diskriminerte fordi de er organiserte, noe som ikke er lovlig, sa LO-advokat Edvard Bakke.

Tre av 45 tidligere ansatte krever nå få tilbake jobben ved Sund Laksepakkeri, mens alle 45 krever erstatning for det tap som er oppstått da Sund Laksepakkeri ikke ville ansatte de i april i fjor.

Opprinnelig var det 52 tidligere ansatte som gikk til søksmål.

– Det er ulike grunner til at noen av de som opprinnelig var med i søksmålet har trekt seg. Noen har fått annet arbeid, andre ble frustrert av en langdryg rettsprosess, sier Jarle Wilhelmsen, 1. nestleder i NNN til VestNytt. Wilhelmsen skal selv vitne i rettssaken.

«Negative, konfliktskapende og lite samarbeidsorienterte»
Advokat Dag Nødtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri, avviser at det er snakk om diskriminering av de fagorganiserte. Han skriver i sitt sluttinnlegg at lederne av fagforeningen og medlemmene i NNN «fremsto (…) som negative til/uinteressert i det nye firmaet», skriver Klassekampen.

Dag Nødtvedt. FOTO: Stiegler WKS

Han viser til at personene som stiftet Sund Laksepakkeri, opplevde NNN-medlemmene som «negative, konfliktskapende og lite samarbeidsorienterte», spesielt det siste halvåret etter streiken.

Nødtvedt hevder de fagorganiserte ikke vil ha noe med de uorganiserte å gjøre, samt at de ikke ville hjelpe til, og at arbeidet gikk tregere. Ifølge Nødtvedt viste erfaringene etter streiken at det ikke var mulig å blande de fagorganiserte og de organiserte da det bare ville videreføre gamle konflikter.

Avviser
LO-advokat Edvard Bakke avviser begrunnelsene fra de saksøkte.

«Saksøktes anførte ‘begrunnelser’ fremstår konstruerte, spekulative og tilbakeskuende så vel som grunnløse og sviktende i forsøk på å bortforklare det faktum at fagforeningstilhørighet urettmessig var den reelle begrunnelse», heter det i sluttinnlegget fra Bakke, som videre mener han kan bevise at de 45 NNN-organiserte ble diskriminert Sund Laksepakkeri.

Sekkingstads slakteri på Skaganeset i Sund kommune. FOTO: Trine Forsland

Bakke viser til at ingen av de fagorganiserte fikk jobb, i motsetning til tidligere ansatte i Norse som ikke var organisert. Sund Laksepakkeri skal også ha hentet inn innleide arbeidstakere, slik at selskapet på to måneder hadde like mange ansatte som Norse, ifølge Bakke.

«Det fremstår således med all tydelighet at fagforeningstilhørighet, herunder utøvelse av lovlig streik mv, reelt sett ligger til grunn for at saksøkerne ble holdt utenfor sin lovbestemte mulighet for utøvelse av fortrinnsrett og ansettelse hos saksøkte», heter det i sluttinnlegget fra Bakke.

Det er satt av 19 dager til rettssaken. Siste dag i retten er 13. juni.