Dette er den primære flaskehalsen for å lykkes med lakseoppdrett på land

Nyheter
2584

Penger er for tiden ingen uoverstigelig hindring.

I en kronikk i Kapital skrev nylig analytiker Christian Nordby, i meglerhuset Kepler Cheuvreux, at han ikke vil bli overrasket om landbasert produksjon av laks tilsvarer Chiles lakseaproduksjon innen utgangen av tiåret.

Chile lakseproduksjon, i åpne merder i sjøen, estimeres til sammenligning til 702.000 tonn i 2021.

Latterlig
Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Mowi Canada Easts administrerende direktør director Alan Cook kaller på spådommen beint frem «latterlig».

Men selv om finansiering kan bli en utfordring for mange av de planlagte landbaserte oppdrettsprosjektene, som nærmest ukentlig lanseres, foreligger det allerede i dag planer om å bygge anlegg som kan produsere mellom 2,2 og 2,3 millioner tonn laks årlig. 

88 selskaper
Det kommer frem i en rykende fersk industrirapport skrevet av iLaks’ og SalmonBusiness’ journalister.

Den over 90 sider lange industrirapporten vil blant annet presentere hele 88 konkrete selskaper med langt fremskredne planer om å slå seg opp på landbasert laks i årene som kommer. Industrirapporten vil bli lansert mandag 22. mars, men den kan allerede nå forhåndsbestilles ved å kontakte iLaks eller SalmonBusiness.

I rapporten fremgår det blant annet at det ikke er penger som er den største utfordringen for aktører som vil svinge seg opp på laks på land.

Les også: Oppdrettsveteran vil produsere 100.000 tonn laks på land i Portugal

Kompetanse
– Den primære flaskehalsen, i alle fall på kort sikt, er tilgangen på kompetanse i å bygge og drive de landbaserte anleggene. Dette er kompliserte prosjekter, og av erfaring vet vi at det er mye som både kan og vil gå galt dersom man ikke har med seg erfarne folk både på kunde- og leverandørsiden, sier Per Håkon Stenhaug, markedsdirektør i Veolia Aquaculture Solutions.

– Per i dag snakker vel om noen hundre personer har bygget eller drevet moderne smoltanlegg basert på gjennomstrømning eller resirkulering og som kan være tilgjengelig for denne satsningen, og i alle fall ikke de tusenvis som skal til for å etablere en produksjon på to millioner tonn, sier han.

– Basert på en slik tankegang, kan en forsvarlig utbyggingstakt de neste 3-5 årene kanskje være rundt hundre tusen tonn per år (igangsatt). Slik bildet ser ut nå, er det imidlertid sannsynlig at det vil bli bygget mye mer, med den risiko som det vil innebære både for investorene, men ikke minst for den laksen som skal vokse opp i disse omgivelsene, sier Stenhaug.