– Det tyder ikke på at det er blitt et politisk Nicaragua

Nyheter
0

Næringskomitéens leder på Stortinget, Willfred Nordlund (Sp), vil ikke gi noen ekstraordinære tiltakspakker til leverandører som sliter.

En av de store taperne etter innføringen av grunnrenteskatten har vært leverandørindustrien. Jevnlig tikker det inn meldinger om at leverandører til oppdrettsnæringen har det tøft. Dette gjelder særlig for landbaserte prosjekter. Nylig fortalte konsernsjef i AKVA group, Knut Nesse, at selskapet ikke hadde noen nye landordrer i Norge i år.

Les også: – Med all respekt, da blør leverandørindustrien mye og lenge.

Senterpartiets Willfred Nordlund har fått med seg Nesses utsagn. Men han lar seg ikke skremme av det han opplever som en svartmaling av situasjonen.

– Nå begynner vi å bli litt lei av den svartmalingen. For det stemmer ikke. De facto er det ikke rett.

Grønt industriløft
Nordlund forklarer sitt synspunktet sitt med å ta på seg tverrsektorielle statlige briller.

– Jeg lurer på hvorfor disse investeringsprosjektene er tatt opp igjen i den næringen. Og så lurer jeg på hvorfor generelle investeringer har 25 prosent økning. Det tyder ikke på at det er blitt et politisk Nicaragua, som noen prøver å tegne et bilde av. Heller tvert i mot, sier han til iLaks.

Han retter oppmerksomheten videre mot det grønne industriløftet. Etter hans syn dreier det seg om mye mer enn matproduksjon. Det er blant annet behov for omfattende grønn omstilling av industrien.

– Det er jo en målsetting som regjeringen har jobbet etter. Ja, vi skal ha en aktiv næringspolitikk. Og vi skal ha kraftige virkemidler. Vi har jo 15 milliarder nå i det grønne industriløftet, blant annet via Eksfin, SIVA og Bionova, forklarer Nordlund.

Stramt arbeidsmarked
Senterpartipolitikeren peker også på at det kan være utfordrende å se på en bransje isolert. Han bruker bygningsbransjen som eksempel.

– Nå sliter bygningsbransjen. De har lav ordrereserve, og det er litt krevende for oss å stå i. Men det er ikke noen veldig enkel løsning der heller, fordi vi har så lav arbeidsledighet. Så vi har ikke noe ekstra arbeidskraft å putte inn, sier han.

Samtidig preges økonomien av konjunkturene og høye forventninger. Nordlund karakteriserer det som en vanskelig dualitet.

– Det er jo den vanskelige dualiteten som regjeringen står i. Man ønsker å beholde den rekordhøye sysselsettingen. Samtidig vil man ha bukt med prisveksten. Og så skal næringslivet gjøre de riktige investeringene på veien i det grønne skiftet, ettersom bedriftene våre etterspør lavere karbonavtrykk. Det er en utrolig krevende jobb å stå i som regjering. Samtidig som man skal forklare folk hvorfor du prioriterer slik eller slik, sier Nordlund.

Ingen krisepakker
Lederen for næringskomitéens på Stortinget heller derfor kaldt vann i årene til leverandører til oppdrettsnæringen som sliter, og som håper på hjelp. Han er tindrende klar på at det ikke vil komme noen ekstraordinær hjelpende statlig hånd i form av tiltakspakker.

– Tiden for slike pakker der forbi. Vi har jo et problem med at næringslivet, med en gang de har problemer, stadig vekk kommer og ber om milliardsubsidier. Støttepakker og lavrisikolån. Jeg tror at Stortinget er litt vaksinert mot det nå, sier han.

Nordlund håper likefullt at leverandørindustrien står han av. At de klarer å komme seg igjennom de krevende tidene.

– Vi er avhengige av en velfungerende og dyktig leverandørindustri for å få til den veksten vi vil ha i selve verdiskapingen på havbrukssiden. Så jeg ønsker jo selvfølgelig at vi skal verne og berge mest mulig. Men mitt poeng er at man ikke kan vente på at det kommer en sånne krisepakker som vi hadde under Covid. Den tiden er forbi, og det blir ikke igjen, konkluderer han.