– Det som har vært det største problemet for oss i år er at vi bare er på spotmarkedet på avlusingskapasitet

Nyheter
1340

Mattilsynet truet Kvarøy Fiskeoppdrett med tvangsmulkt etter gjentatte luseoverskridelser på lokalitet Movikodden, men tirsdag kom Lurøy-oppdretteren endelig under lusegrensen. 

Det vært en utfordrende lusesituasjon denne senhøsten på Kvarøy Fiskeoppdretts lokalitet Movikodden, som selskapet driver i samdrift med Lofoten Aqua.

Hunnlus-utvikling på lokalitet Movikodden i 2020. GRAF: Barentswatch

Sju av de siste ni ukene har lokaliteten vært over myndighetenes fastsatte grense på 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk. I tillegg til uke 41 var selskapet også under lusegrensen denne uken. Det siste er særdeles viktig fordi Mattilsynet i et brev datert 30. oktober hadde varslet vedtak om tvangsmulkt for Kvarøy Fiskeoppdrett, hvis selskapet ikke kom under grensen på lokaliteten.

Les også: Kvarøy Fiskeoppdrett måtte destruere over 70.000 rognkjeks: – Selsøyvær er til tider en tøff lokalitet

– Vi kom for sent i gang med behandling
I det nevnte brevet viser Mattilsynet til at det har vært kommunikasjon med Kvarøy Fiskeoppdrett både på telefon og e-post om de gjentatte overskridelsene på Movikodden.

Ifølge Mattilsynet har oppdretteren informert om at det har vært vanskelig å få tak i avlusningskapasitet. Det bekrefter også produksjonsleder Håvard Olsen overfor iLaks.

– Det som har vært det største problemet for oss i år er at vi bare er på spotmarkedet på avlusingskapasitet. Dette har medført at vi kom for sent i gang med behandling på Movikodden. Vi hadde en uke under i uke 41 etter behandling, men selv med svært god effekt på denne, så var allerede havnet bakpå, og lusepresset på lokaliteten var for høyt til at vi holdt oss under til uka etter. Vi forsøkte å komme oss fort i gang med ny runde avlusing etter dette, men på grunn av mye værhindring så har det tatt lang tid å få behandlet alle merdene, forklarer Olsen i en-epost til iLaks.

Truet med tvangsmulkt
Ifølge Mattilsynet er det 12 merder på lokaliteten, og i slutten av september rapporterte selskapet snittvekt fra to kilo til 4,2 kilo på merdnivå.

KART: Barentswatch

«Vi vurderer at forsert utslakting bør vurderes som et tiltak for å komme under tillatt lusegrense», skriver Mattilsynet, og viser til overskridelse av lusetall i ukene 38,39, 40, 42 og 43.

Ifølge Mattilsynet skal Kvarøy Fiskeoppdrett ha både prøvd mekanisk behandling de siste månedene samt delvis utslaktning, men ikke klart å komme seg under grensen.

«Mattilsynet ser alvorlig på regelbruddet, og vi varsler derfor vedtak om gjennomføring av tiltak for å komme under lusegrensen», heter det videre i brevet.

Mattilsynet satte frist til onsdag denne uken for å oppfylle vedtaket, ellers ville de ilegge løpende dagmulkt.

Tirsdag kom imidlertid Kvarøy endelig under lusegrensen på Movikodden.

– Etter vi har fått behandlet mesteparten av anlegget og slaktet ut noen merder så er status at vi kom under lusegrensen tirsdag, opplyser Håvard Olsen.