– Det som Frøy gjør på båtene er jo fantastisk

Nyheter
0

Denne høsten har AquaCloud innlemmet analyseverktøy i datadelingsplattformen sin. De tror at datadeling kan bedre omdømmet til næringen.

AquaCloud, som eies av NCE Seafood Innovation Cluster, begynte som et big-data-prosjekt i 2017 for å utvikle prediksjoner på lakselus. Nå planlegger selskapet å utvide datagrunnlaget til å inkludere helsevariabler på levende fisk, og generelt legge til rette for at næringen kan jobbe med å forbedre utfordringer med hjelp av data.

– Vi er en ikke-kommersiell aktør som jobber på tvers av næringen, som ønsker å levere data til både leverandørbedrifter og til forskning, forklarer daglig leder Kristian Blom.

Komplementaritet i verdikjeden
Denne uken oppfordret toppsjefen Frøy-rederiet Tonje Foss til økt samarbeid og datadeling for å bedre fiskevelferden.

Les også: Frøy-sjefen vil bedre bransjens omdømme gjennom felles kunnskapsutvikling

Blom hilser Frøy-utspillet velkommen og synes det er positivt med flere initiativer. Han tror at næringen foreløpig er i startfasen for det som Tonje Foss ønsker seg.

– Konseptet med deling av data for kunnskapsutvikling i næringen er relativt umodent ennå, sier han til iLaks.

Men han ser et betydelig potensiale i å koble på ulike ledd i verdikjeden.

– Det som Frøy gjør på båtene er jo fantastisk. Det er jo komplementært i forhold til det vi holder på med. Så her må vi kunne jobbe sammen for å kunne skape de store synergiene, sier Blom.

Utvikling av taps- og dødsårsaker for fisk per måned. Grafikk: AquaCloud

Giret på deling
Kristian Blom tror at et suksesskriterium fremover vil bli at man finner frem til gode løsninger for samarbeid.

– Det som blir utfordrende for oppdretterne er om det blir veldig spredte initiativer. Nøkkelen blir å finne gode samarbeidsformer, mener han.

På tross av at det fortsatt er en vei å gå samler AquaCloud nå inn data fra over halvparten av den norske biomassen av laks og ørret.

– Vi dekker 50 prosent av den norske biomassen, blant annet Grieg, SalMar, Lerøy, Cermaq, Nova Sea og Måsøval. De backer oss og er giret på å få til mer deling av data, forklarer han.

Bygger tillit
Blom forteller at de får tilgang til store mengder av sensitive data. Det stiller store krav til profesjonalitet og ryddighet. Noe av det viktigste de gjør er å ha kontroll på dataflyten.

– Det å få tilgang til og dele data krever en veldig stor grad av tillit. Derfor er det viktig å bygge et solid juridisk rammeverk med data governance for de ulike dataområdene. Gjennom flere år har vi klart å bygge troverdighet på det, sier han.

AquaClouds daglige leder forteller at dataene de henter inn klassifiseres på ulike nivåer.

– Dette med biomasse, som kan være konkurranse- og børssensitivt, har én klassifisering, som gjør at de kan deles på gitte nivåer og på mer historisk basis. Men ikke på selskapsnivå, forklarer Blom.

Andre data er enklere å dele.

– Du har miljødata, som temperatur, oksygen og salinitet, er relativt uproblematisk å dele. Slike data kan ha stor interesse for eksempelvis forskningsmiljøer og de som ønsker å forstå mer om havet, utdyper han.

Månedelig oversikt over taps- og dødsårsaker. Grafikk: AquaCloud

Heftig datagrunnlag
AquaCloud-lederen forteller at de har innsikt i daglige data helt ned på merdnivå. Et av de store stridsspørsmålene i næringen er fiskedødelighet og tap av fisk. Dette kan AquaCloud hjelpe oppdretterne med. De har nemlig fått etablert en standard på rapportering av slike data.

– Vi har fått deltakerne til å integrere kategoriene for dødsårsaker i sine produksjonssystemer. Det betyr at data på tvers av selskaper har samme måte å rapportere taps- og dødsårsaker på, sier Blom.

Han legger til:

– Nå har vi et ganske heftig grunnlag på fiskedødelighet og tap av fisk i produksjonsyklusen. Det er unikt med tanke på omfanget. Dette er helt nytt og er ikke gjort før. Oppdretterne kan dermed kjøre direkte benchmark på dødelighet. Og det er vi ekstremt stolte av å få til.

Åpen innovasjon og omdømmebygging
Kristian Blom er opptatt av at man klarer å utvikle et digitalt og teknologisk økosystem for næringen.

– Jeg tror at det er mye å hente på å tenke på seg selv som deltaker i et teknologisk økosystem, der man har en rolle, sier han.

I et slikt perspektiv vil deling av data kunne gi noe tilbake for dem som bidrar. Og det kan gjøre innovasjon enklere:

– Dersom man deler data kan man kanskje få tilbake innsikt som kan gi mer kontekst og informasjon til egne produkter.

Han tror at åpenhet knyttet til data og innovasjon er omdømmebygging i praksis for næringen.

– Det å jobbe med datadeling handler om omdømmebygging og transparens, avslutter Blom.

Kristian Blom presenterer AquaCloud for en lydhør forsamling. Foto: AquaCloud