Frøy-sjefen vil bedre bransjens omdømme gjennom felles kunnskapsutvikling

Nyheter
0

Tonje Foss tar til orde for økt samarbeid om å bedre fiskevelferd, og derigjennom omdømmet, ved å dele data.

Frøy-konsernet ble strøket fra Oslo Børs i høst, som følge av at Goldman Sachs Asset Management overtok eierskapet av selskapet. Frøy har i en årrekke betjent oppdrettsbransjen med brønnbåter og servicefartøy. Med sine over 80 fartøy er rederiet blant de desidert største aktørene.

Konsernsjef Tonje Foss har registrert den negative omdømmeutviklingen i næringen, særlig den siste tiden. Hun mener at det er mulig å gjøre noe med det.

– Det er jo uheldig. Utgangspunktet er at hele næringen jobber systematisk med fiskehelse. Alle aktørene i verdikjeden jobber for at fisken skal ha det best mulig, sier hun.

Les også: Nøstbakken: – Det skal lønne seg å ta gode valg

Økt kunnskap gir økt fiskevelferd
Gjennom deling av data kan man utvikle økt kunnskap og kompetanse, samt få til bedre løsninger. Dette vil i sin tur kunne bedre fiskevelferden, og dermed omdømmet i bransjen. Frøy-sjefen tror at det ligger et uforløst potensiale når det gjelder utvikling av ny kunnskap ved bruk av data. Dette kan være mulig dersom man utvikler et sterkere samarbeid på tvers av verdikjeden.

– Vi må tenke hvordan vi løser problemstillingen med lus, sykdom og dødelighet sammen. Det tror jeg blir veldig viktig fremover, sier Foss til iLaks.

Frøy har allerede høstet store mengder data knyttet til operasjonene sine.

– Vi har etablert en dataplattform der vi har mulighet for å ta inn en mengde data, som vi samler fra båtene våre. Nå jobber vi med utnyttelsen av dataene, forteller toppsjefen.

Tonje Foss holdt innlegg på Wikborg Reins havbruksseminar i Oslo nylig. Foto: Kjartan Aa Berge

Enorme datamengder
Foss er overbevist om at det ligger store muligheter i å utnytte den inputen de nå har, på tvers av leddene i verdikjeden.

– Jeg er helt sikker på at det er muligheter for at vi kan få brukt disse dataene til å forbedre tjenesten vår. Men også til å bruke det til kunnskap om bedre fiskehelse i hele verdikjeden, sier hun.

Tilsvarende besitter andre aktører i verdikjeden sine unike data. Hun mener at det er mye å hente på å utnytte dette datamaterialet bedre, gjennom økt samarbeid og felles kunnskapsutvikling:

– Jeg tror at hvis man deler data, så kan man få databasert innsikt, som man i dag har i næringen i form av knowhow og erfaring.

Anonymisering
Riktignok innser hun at det kan by på noen utfordringer. Men de er ikke uoverkommelige.

– Mange er skeptisk på å dele data. Det handler også om konkurransefortrinn, sier Foss.

Rederi-sjefen er overbevist om at det er mulig å samarbeide, uten at det går på bekostning av konkurranse eller kommer i konflikt med lover og regler. I kraftbransjen er dette blitt løst gjennom nasjonal Elhub. Det finnes lignende modeller fra oljebransjen.

– Det går jo an å anonymisere dataene. Cognite har jo gjort dette i oljebransjen. De samler data fra flere aktører på norsk sokkel. Jo mer data, desto bedre datagrunnlag, fastslår hun.