– Det har ikke vært et bakenforliggende spill for å lure noen

Nyheter
1052

Nyutnevnt styreleder og daglig leder i Øyralaks, Arne Geirulv, sier at salget av selskapet til russiske investorer gikk i ordnede former.

Det var i forrige uke det ble kjent at Villa Smolt i Moltustranda på Sunnmøre ble solgt til Russian Aquaculture. Dette ble kunngjort av det russiske selskapet selv på deres egne hjemmesider.

Russian Aquaculture bekrefter også dette i en e-post til iLaks, men legger ved en presisering: «Vi bekrefter oppkjøpet av Villa Smolt AS i Norge, gjennom kjøpet av eieren Øyralaks».

I kjølvannet av salget var det full forvirring om de faktiske forhold. Overfor iLaks avviste SalMars finansdirektør Trond Tuvstein at Russian Aquaculture skal ha kjøpt anlegget, og sa de hadde solgt til det nystiftede selskapet Øyralaks. Salget ble ifølge han gjennomført som en aksjesalgsavtale basert på kontantoppgjør.

Bak Øyralaks står Magnus Lillestøl, som inntil nå har vært både daglig leder og styreformann. Nå viker han altså til fordel for Geirulv, men Lillestøl fortsetter som daglig leder i Villa Smolt.

– Du skjønner jeg er livredd for å si altfor mye. Jeg vil helst ikke kommentere, sier Lillestøl til oss.

På spørsmål fra iLaks om hvem vi kan kontakte, blir vi bedt om å ringe Arne Geirulv.

Geirulv sitter i styret for Russian Aquaculture, men tar nå altså over som både styreleder og daglig leder i Øyralaks.

– Når ble denne endringen i styret gjort?

– Den endringen ble gjort i går, svarer Geirulv.

Avviser involvering med SalMar
Men Geirulv sier at det var Magnus Lillestøl og Hjalmar Olav Jacobsen som var involvert i forhandlingene med Salmar, og at bare de opptrådde på vegne av Øyralaks.

Han avviser at han var involvert i salget fra SalMar til Øyralaks, men han sier han har fått med seg at SalMar virker lite begeistret for videresalget.

– Jeg har sett SalMar er litt sår på prosessen. Jeg skjønner egentlig ikke det. Fordi det som har vært intensjonen til Lillestøl og kompani er få gjenopprette arbeidsplassene på Moltustranda. Det var forutsetningen for at SalMar solgte, og det er så absolutt skjedd. Magnus skal sammen med andre fysisk dra i gang anlegget der, sier han.

Før han fortsetter.

– Man kan spekulere i hva som er sårt. Jeg klarer ikke finne noe. Det er ingen konkurranse med SalMar i smoltmarkedet. Det går ut av Norge. Russian Aquaculture er som en kollega av SalMar, ikke konkurrent. Vi selger all norsk smolt på det russiske innlandsmarkedet. Jeg kan ikke se at det noe som har skjedd kan vurderes som negativt for Salmar, sier Geirulv.

På spørsmål om detaljer rundt finansielle detaljer på avtalen får iLaks klart svar.

–  Det pleier man ikke å snakke om, det er konfidensielt. Det får være måte på dyneløfting, sier Geirulv og ler.

Prøvde ikke å lure noen
Men han forklarer prosessen hvordan Russian Aquaculture ble involvert.

– Den norske parten (Øyralaks red.anm.) kom til oss og ville selge smolt. Det var vi interessert i. Så skulle de finansiere aksjekjøpet sitt, og da ble vi invitert inn som minoritetsaksjonær og kunde. Det ble enighet med pris og overdragelsestidspunkt. Dagene gikk. Øyralaks overtok Villa Smolt. Etter at de hadde overtatt selskapet, klarte ikke de å få alle bitene på plass. Det ble enighet om at vi skulle kjøpe Øyralaks. Det har ikke vært et bakenforliggende spill for å lure noen. Forutsetningene i utgangspunktet lot seg ikke gjennomføre. Etter at salget var gjennomført, kjøpte vi Øyralaks med 100 prosent. Det gjorde vi på det tidspunktet vi publiserte eierskapet på hjemmesiden.

Det russiske selskapet bekrefter det samme i en e-post til iLaks: «I utgangspunktet diskuterte vi en joint venture med norske forretningsfolk som minoritetaksjonær og smoltkunde. Men de norske forretningsfolkene var ikke i stand til å oppfylle sin del av finansieringen, og Russian Aquaculture ble derfor eneste aksjonær».

Vondt å forholde seg til beskyldninger
Russian Aquaculture har vært involvert i en rekke uheldige episoder, blant annet da selskapet dumpet råtten laks i ødemarka.

Geirulv sier man ikke skal tro på alt man leser, og sier årsrapporten viser at selskapet gjør de rette tingene.

– Vi har nettopp publisert den siste årsrapporten, du kan se selv det går rimelig greit med firmaet. Man skal ikke tro man alt man leser. For å si det sånn, det er litt annerledes i Russland enn det her.

– Hva legger du i det?

– Omdømmet er et viktig moment i alle sammenhenger, kanskje spesielt i Russland. Det er lett å få beskyldninger mot seg som er vonde å forholde seg til. Av og til kan det være tungt, men det må man leve med, sier han.

Oppstart mandag
Han sier tilslutt det er lagt opp til fire faste stillinger ved smoltanlegget, og at de skal ha tilkallingsvikarer ved behov.

Produksjonen ved Villa Smolt starter førstkommende mandag.

– Det er viktig å sikre seg smolt fra Norge, det er en vesentlig del av strategien til Russian Aquaculture. Enten fra kjøp av ren fisk, eller kjøpe et selskap som vi har gjort med Villa Smolt.

Russian Aquaculture sier videre i sin e-post til iLaks, at de ønsker å sikre seg smolt og ørret av høy kvalitet, for å kunne ekspandere virksomheten i Russland.

«Smolt- og yngelproduksjon er en viktig del av selskapets strategi for å bygge  en effektiv vertikalt integrert virksomhet. Selskapet planlegger å utvikle denne delen av virksomheten gjennom langsiktige leveringsavtaler, oppkjøp, samt å bygge egne anlegg i Russland. Vi vurderer å bruke teknologi og erfaring fra norske spesialister i oppbyggingen av våre egne yngel- og smoltanlegg i Russland».