– Det føles veldig bra med Høyre i Lurøy

Nyheter
0

Kvarøyoppdretteren var beredt på fire nye år i kommunestyret. Nå er fasiten klar.

Høyre gjorde et brakvalg i Lurøy kommune og gikk frem 15,1 prosentpoeng til 34,8 prosent. Det gir syv mandater, tre flere enn ved valget i 2019.

Hvordan styringskonstellasjonen blir er foreløpig uavklart. Høyreordfører Håkon Lund sonderer nå samarbeidsmulighetene med andre partier. Men det som er sikkert et at Lund får med seg Gjermund Olsen. Olsen var såpass populær at han gikk opp fra fjerde til tredje plass på Høyre sin liste.

– Det føles veldig bra med Høyre i Lurøy, sier Gjermund Olsen tilfreds.

Slengere
I tillegg til ordinære listestemmer fikk Gjermund Olsen 42 personstemmer og seks slengere. Av de seks slengerne kom to fra Senterparti-velgere og fire fra Arbeiderparti-velgere.

– Hva tenker du om slengerne?

– Det er jo en litt spesiell kommune med mange små og desentraliserte strukturer. Så det er jo litt kretstenking og litt partitenking. Jeg tror at en del av slengerne har med tilhørigheten til folk å gjøre. Det jo litt sånn taktikkeri i forhold til valgene, svarer han til iLaks.

På tross av mye støy rundt grunnrenteskatten har Arbeiderpartiet holdt godt stand i Lurøy. De oppnådde 28,6 prosent av stemmene, en relativt beskjeden tilbakegang på 2,2 prosent. Med det resultatet mistet partiet kun et mandat og endte til slutt på fem.

Alf-Gøran Olsen, Kvarøy Fiskeoppdrett. (Foto: Steve Hernes).

Samarbeidet med svogeren
Svoger og sjef Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett var femtekandidat for Arbeiderpartiet. Han får også en ny kommunestyreperiode. Knutsen fikk tolv slengere, dobbelt så mange som Olsen. Ti av dem var fra Høyre-velgere og to fra Senterparti-velgere.

– Hvordan blir det å samarbeide med Alf-Gøran i kommunestyret igjen, da?

– Ja, det vet jo ikke helt ennå. Jeg pratet nettopp med ordføreren. Han sa at de var i gang med sonderingene. Men vi og Arbeiderpartiet har nå hatt et godt samarbeid så langt, og begge sidene er positive til å prøve. Så får vi nå se hva som skjer, svarer han.

Den største taperen var Senterpartiet, som falt med 11,6 prosentpoeng og endte på 18,1 prosent. De mistet tre av seks mandater i kommunestyret og ble dermed halvert. Fremskrittspartiet opprettholdt sine to mandater, mens Kystpartiet og Kristelig Folkeparti kom inn med ett hver.

Les også: – Jeg var ikke helt mentalt forberedt på at jeg skulle inn i kommunestyret

Bolyst og rekruttering
Det nye kommunestyret har allerede fått drahjelp fra sine avtroppende kolleger om hva de skal jobbe med, når de etterhvert kommer i gang med den nye politiske hverdagen.

– Først og fremst er det en sak som ble initiert før valget. Det er et bolyst- og rekrutteringsprosjekt som skal settes i gang her i kommunen. Der skal det det rekrutteres en prosjektansvarlig, forklarer Olsen.

Han innrømmer at det er utfordrende å rekruttere nok fagpersonell til en distriktskommune som Lurøy.

– Vi forventer generasjonsskifte på mange kommunalt ansatte fremover. I tillegg mangler vi leger, sykepleiere og lærere. Så det er egentlig å sette i gang en del positive tiltak for å trekke til seg folk, og skaffe nok hus til dem, som er det viktigste, legger han.

Nå er Gjermund Olsen altså klar for sin andre periode i kommunestyret. Han velger å se på det slik at det er positive utfordringer Lurøy.

– Det er positivt så lenge vi har stillinger å fylle og hus man trenger å bygge. Det er verre andre veien, dersom folkene flytter og husene står tomme, sier han.