– Det er trist at regjeringen ikke tar utfordringene mer på alvor. 2,5 mill er ikke nok.

Nyheter
0

Jubelen lar vente på seg, etter at regjeringen la frem nytt tiltak for å få fart på saksbehandlingstiden i Nordland.

– Min umiddelbare reaksjon på dette er at det er trist. Det er trist at regjeringen ikke tar utfordringene mer på alvor. 2,5 mill er ikke nok til å rette opp i det som er fundamentalt feil.

Det skriver Ketil Rykhus, samfunnskontakt i SinkabergHansen til iLaks, etter at regjeringen denne uken la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett.

Der bevilger regjeringen 2,5 millioner kroner til å styrke statsforvalternes arbeid innen akvakultur. Midlene skal gi økt kapasitet til å behandle søknader fra sjømatnæringen – særlig i Nordland, der det lenge har vært svært lang behandlingstid.

Tyngre og dyrere byråkrati
Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks, sier seg enig med Rykhus. Han tror at mange oppdrettere i Nordland kjenner på det samme.

– Økte bevilgninger til Statsforvalteren, uten en mer resultatorientert drift, vil bare gjøre byråkratiet og offentlig forvaltning tyngre og dyrere. Den politiske ledelsen har over år ikke tatt tilstrekkelig ansvar for krisen hos Statsforvalteren i Nordland. Økte bevilgninger alene vil derfor kunne ende opp som misbrukte ressurser og ytterligere svekke tilliten til offentlig forvaltning på dette området, sier han.

– Det er i dag fravær av overordnede målsetninger og krav til hvordan embetet skal jobbe med havbruksnæringen, sier Jakob Palmer Meland i Lovundlaks. Foto: Steve Hernes

Les også: Seig saksbehandling i Nordland til frustrasjon: – Vi må nå slakte ut fisk for tidlig

Sist iLaks snakket med Rykhus og Meland om utfordringene i Nordland, hadde Meland følgende beskjed til myndighetene: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) må ta en mer aktiv rolle når Statsforvalterens instrukser og årlige tildelingsbrev utarbeides, og det må få konsekvenser for de ansvarlige dersom forvaltningen ikke klarer å levere på havbruk.

– Ettersom Statsforvalteren i Nordland har sluppet unna med denne praksisen i så mange år, så er tilliten til offentlig forvaltning varig svekket, uttalte han da.

Klima- og miljøministeren svarer
iLaks spurte så NFD om en kommentar til Melands uttalelser, men NFD henviste videre til Klima- og miljødepartementet (KMD).

Sjømatnæringen er svært viktig for Norge. I takt med den sterke veksten og antall forespørsler fra næringen, har saksbehandlingstiden hos statsforvalterne blitt for lang, medgir klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Martin Lerberg Fossum / KMD

Han viser til forslaget i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Derfor bevilger regjeringen nå 2,5 millioner kroner til økt kapasitet for å håndtere utfordringer med saksbehandlingstid. Den 2. februar i år vedtok vi dessuten et nytt regelverk for å effektivisere saksbehandlingen ytterligere, og det er tett dialog med Miljødirektoratet som veileder statsforvalterne. En styrkning av akvakulturarbeidet ivaretar både sjømatnæringens behov, og sikrer at Statsforvalteren kan ivareta sin rolle, uttaler han til iLaks.

– Stor grad av ansvarsfraskrivelse
Rykhus i SinkabergHansen lar seg imidlertid ikke imponere over regjeringens tiltak, eller overbevise av statsrådens svar.

– Klima- og miljøministeren skylder på sterk vekst og antall forespørsler fra næringen som årsaker til lang saksbehandlingstid. Det er en sannhet med de største modifikasjoner, sier han.

Han mener at Eriksen må erkjenne at departementet ikke har oversikt over de faktiske utfordringene, og hvordan de kan løses.

Anlegg i nord. Illustrasjonsfoto: SinkabergHansen

– Det er stor grad av ansvarsfraskrivelse og fravær av problemforståelse i departementene, fravær av kommunikasjon departementene imellom og fravær av instruksjon av ytre etat. Det kan ikke rettes opp i dette byråkratiet med knapper og glansbilder, uttaler han.

Mangler og koraller
– Regjeringen har holdt Stortinget for narr i over ett år, etter at Barth Eide (Eriksens forgjenger som klima- og miljøminister, journ. anm) lovet bot og bedring fra Stortingets talerstol i februar i fjor, og gjentok det i oktober, fortsetter Rykhus.

– Nytt utslippsregelverk har gjort vondt verre. Det ble innført over natten uten instrukser eller veiledere til direktorat og statsforvalter. Alle venter på at dette skal komme, og i mellomtiden fortsetter statsforvalteren å skylde på mangelfulle søknader og koraller.

Det nye utslippsregelverket, som ble innført i februar, skulle blant annet gi mer forutsigbarhet for oppdrettere, og gjøre myndighetenes søknadsbehandling mer effektiv.