– Det er lusen hovedsaklig som gjør det

Nyheter
529

Marginvinneren Ervik Laks og Ørret måtte tåle økte driftskostnader fra 2014 til 2015. Dette spiste av resultatet, men holdt fortsatt til en driftsmargin på over 30 prosent for selskapet fra Dyrvik på Frøya.

Millionutbytte
Oppdrettsfirmaet, som er eid og drevet av familien Ervik, tjente 46 millioner kroner før skatt i fjor. Styret i selskapet har satt av 20,75 millioner kroner i utbytte til eierne.

– God produksjon og gode priser gjør at det ender så vidt bra som det gjør, kommenterer Stine Ervik til iLaks.

Ny spyler
Samtidig har produksjonskostnadene økt betydelig for Ervik – som for andre lakseoppdrettere – det siste året. Den inflaterte kostnadsiden knyttes særlig til lusebekjempelse.

– Det er lusen hovedsaklig som gjør det. Det var hovedsaklig behandling i brønnbåt som dro opp kostnadene, sier Ervik.

Hun legger til at selskapet nå har tatt i bruk ny teknologi, og investert i en spyler for å få bukt med luseproblemet.