Det er ingen ansatte i selskapet. Det stopper ikke Aqua fra å tjene gode penger på lakseoppdrett

Nyheter
913

Oppdretter Aqua i Rørvik nyter godt av samdriften med SinkabergHansen.

I årsregnskapet, som iLaks har fått tilgang på, går det fram at både omsetningen og driftsresultatet til Aqua økte i 2019 sammenliknet med 2018.

– 2019 ble et godt år for selskapet med et overskudd på 61,2 millioner kroner før skatt. Samtidig har selskapet økt sin beholdning av laks i sjøen til 62,7 millioner kroner. Etter styrets oppfatning finnes få problemer med med tanke på fortsatt drift, heter det i årsberetningen for Aqua.

Aqua er eid 50/50 av Rørvik Fisk & Fiskematforretning og SinkabergHansen. For regnskapsåret 2019 er det tatt ut 47 millioner kroner i utbytte.

Ingen ansatte
Selskapet har to konsesjoner for oppdrett av laks, og driver i samdrift med SinkabergHansen. Samdriften disponerer totalt 16 konsesjoner. Inntekter og kostnader fordeles i henhold til antall konsesjoner. Aqua selger laksen til SinkabergHansen for videre leveranse til Lerøy.

I årsberetningen går det fram at alle ansatte er overført til SinkabergHansen i forbindelse med inngått samdriftsavtale mellom selskapene. Det betyr derfor at det er ingen ansatte i Aqua, og lønnskostnader dekkes av SinkabergHansen.

– Prisen kan bli svekket
Når det gjelder 2020, skriver styret:

– Starten av 2020 er preget av koronapandemien. Det har vært stort fokus på å sikre daglig drift og tiltak knyttet til å hindre smitte blant våre ansatte har blitt prioritert høyt. Når det gjelder markedssituasjonen så har vår kunde Lerøy klart å få solgt den fisk som er slaktet. Etterspørselen er der, men det er mer utfordring knyttet til logistikken. Vi anser markedsrisikoen som lav, men prisen kan bli svekket grunnet da høye fraktrater som gjør betalingsvilligheten på fisk lavere.

Daglig leder i Aqua er John-Ove Sinkaberg, som også er produksjonssjef matfisk i SinkabergHansen. iLaks har forsøkt å få en kommentar fra John-Ove Sinkaberg, men han er ikke tilgjengelig.

Les også: SinkabergHansen har aldri levert et bedre resultat