– Det er fremdeles omfattende usikkerhet knyttet til grunnrenteskatten

Nyheter
0

Mowi sin beslutning om ikke anke endrer på svekket stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene, mener Sjømat Norge.

I går ble det kjent at Mowi valgte å ikke anke Hordaland tingrett sin avvisning av søksmålet mot Staten om innføringen av grunnrenteskatten. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var ikke overrasket over utfallet. Han har sagt at regjeringen hele tiden har vært trygg på utfallet. Mowi mener på sin side at realitetene i saken ikke har endret seg. I en kommentar til beslutningen har kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjeltand uttalt:

– Saken i tingretten var av ren prosessuell karakter om når vi kan få prøvd saken vår om lovligheten av bunnfradraget i den nye grunnrentemodellen. Vi har valgt å ikke anke tingrettens beslutning da det i praksis ikke vil foreligge noe beslutning fra lagmannsretten før et ligningsvedtak foreligger, og vi uansett kan gå videre med søksmålet. Så dette endrer ingenting.

Les også: FrP-Bjørnstad om Mowi-anken: – Jeg tror finansministeren med hell kunne vist litt mer ydmykhet i møte med næringen

Uavklarte ringvirkninger
Sjømat Norges direktør for kommunikasjon og næringspolitikk, Kristin Langeland, er enig med Hjetland i at bortfallet av søksmål ikke endrer på konsekvensene av innføringen av grunnrenteskatt.

– Vi registrerer at finansministeren mener han er på trygg grunn juridisk, men det er fremdeles omfattende usikkerhet knyttet til grunnrenteskatten, minner hun om. 

Langeland fremhever ringvirkningene knyttet til innføringen av grunnrenteskatten.

– Vi må ikke glemme hvordan en samlet næring, små som stor, inkludert leverandørindustrien og mange distriktsordførere, advarte mot om at å påføre havbruket en total skattebelastning på omkring 80 prosent, med tilbakevirkende kraft og en innretning som stanset kontraktsmarkedet for laks, kommenterer hun til iLaks, og påpeker:

– Fortsatt er 30 milliarder kroner i lønnsomme investeringer enten kansellert, fryst eller skrotet. Prisrådet er enda ikke på plass. Stabiliteten og forutsigbarhet er sterkt redusert.

Mer penger til byråkrati
Kristin Langeland gjør også et poeng av at regjeringen, i det reviderte nasjonalbudsjettet, ville bruke mer penger på å utvikle systemer for innkrevingen av den nye skatten.

– På toppen av alt ba Vedum nylig Stortinget om å få nærmere 100 nye millioner for i år og neste år for å utvikle normprisrådet, et system vi frykter vil føre til systematisk overbeskatning av Norges viktigste distriktsnæring, påpeker hun.

Langeland har naturlig nok fått med seg at Mowi ikke velger å anke. Dette tar hun og Sjømat Norge til etterretning.

– Videre merker vi oss at beslutningen om å ikke anke er knyttet til det prosessuelle, altså saksbehandlingen ved søksmålet, og ikke det materielle, altså grunnlaget for å gå til sak, avslutter direktøren.