– Dessverre har ikke PD-vaksinene vært så gode

Nyheter
1901

Fagdirektør for fiskehelse i Veterinærhelseinstituttet, Brit Hjeltnes, sier det ligger et uforløst potensiale i vaksinene som benyttes mot pankreassykdom (PD). 

Men hun mener likevel det ikke er bortkastet å vaksinere, og forstår det er store kostnader knyttet til utvikling av vaksiner.

– Vaksiner kan være med å utrydde sykdommer, det har historien vist oss. Dessverre har ikke PD-vaksinene vært så gode. Det betyr ikke at det ikke er vits å vaksinere. Det er spesielt viktig i de gapene mellom PD-områder og PD-frie områder. Selv om ikke vaksinen gir en fullstendig beskyttelse, gir det en delvis beskyttelse. Det kan være et bidrag mot å redusere utslipp og dempe smitte, sier hun.

Gammelt PD-område bidrar mye på statistikken
I går skrev iLaks at Veterinærinstituttets månedlige rapport på PD, viste at antall PD-tilfeller hittil i år er på nivå med fjoråret.

Det er påvist 100 tilfeller av PD hittil i år mot 94 på tilsvarende tidspunkt i 2016, det betyr altså en liten økning på seks tilfeller. Hjeltnes mener det nødvendigvis ikke sier så mye om en negativ trend.

– Det gamle PD-området bidrar ganske mye, det bidrar med over 50 prosent. Det er ikke noe revolusjonerende i bekjempelsen der, sier Hjeltnes.

– Men tas PD nok på alvor blant fiskeoppdrettere?

– Det tror jeg. Hvis du spør folk hvordan de vekter det med PD, så er det nok sånn at de som går høyt på banen og sier de blåser i det, egentlig ikke gjør det.

Siri Vike er daglig leder i PHARMAQ Analytics. Selskapet jobber med fiskehelse, og har blant annet utviklet en vaksine mot PD.

Før sommeren fikk Pharmaq medhold i Høyesterett, om at et monopol på vaksine mot virussykdommen PD måtte oppheves. Vedtaket innebærer at andre leverandører enn MSD nå er i stand til å tilby alternative vaksiner mot PD.

Siri Vike er daglig leder i PHARMAQ Analytiq. FOTO: PHARMAQ

Vike håper selskapets PD-vaksine skal redusere antall PD-tilfeller, og kaller dagens situasjon «bekymringsverdig»

– Det er selvsagt bekymringsverdig for fiskevelferden og for næringen at disse PD utbruddene ikke blir redusert. Vi har ikke tilstrekkelig kontroll på smittemekanismen og da er det vanskelig å bekjempe en sykdom hvor en ikke har hatt effektive vaksiner. Mer kunnskap om smittevei må vi ha og mer effektive vaksiner må til for å få redusert disse PD utbruddene. Forhåpentligvis vil den nye PD vaksinen fra PHARMAQ, som det vaksineres mye med nå, ha positiv effekt på PD statistikken. Ingen av de utbruddene vi har hatt så lagt har vært vaksinert med våre vaksiner.

Det er veldig mye fokus på lus
Brit Hjeltnes viser til en fiskehelserapport Veterinærinstuttet har laget, hvor de gjorde en spørreundersøkelse på hvordan oppdretterne vektet PD. På en skala fra 1-5, var totalsnittet 3.4.

– Sydvest, det vil si Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, snittet der va 4.8. Mens Nord-Norge ga snitt 1.5, men der er det jo lite PD. Spørreundersøkelsen viser vel at jo mer PD du har, jo mer opptatt er du av det.

Før hun sender et lite stikk i retning av oppdretterne.

– Jeg har sagt det før. Det er veldig mye fokus på lus. Mannlige fiskeoppdrettere tenker mer på lus enn på sex. Uansett hovedbudskapet mitt er at næringen tar PD alvorlig.

Siri Vike er enig i at lus i perioder tar mye tid og energi, men at oppdrettere er blitt flinkere til å ta de rette avgjørelsene.

– Oppdrettere som vi jobber med har intenst fokus på å løse sine fiskehelseutfordringer, men det er klart at lus i perioder tar mye tid og energi. Det er jo også mulig at stress relatert til mekaniske avlusninger gjør at fisken lettere blir eksponert for sykdommer. Vi har i en del tilfeller sett at håndtering har trigget utbrudd. Men vi ser også at oppdrettere blir flinkere til å screene fisken sin før håndtering for å vite hva fisken er bærer av før de bestemmer seg for hva de gjør med den.

Positivt tendenser i Sør-Trøndelag
Hjeltnes trekker fram et lyspunkt i PD-utviklingen.

– I Sør-Trøndelag på denne tiden hadde de 15 tilfeller i fjor, nå har de fire. Det indikerer at trønderne har noe bra på gang. En del selskaper har sterkt fokus på PD, biosikkerhetsrutinene er utbedret. Jeg håper iallfall det er noe bra på gang. Det er som fotballsesongen, det kan starte bra, men så kan det skjære seg helt etterhvert, sier Brann-supporter Hjeltnes.

Hjeltnes sier oppdrettsselskaper på Vestlandet må samarbeide for å bekjempe PD.

– Det er en god del oppdrettere som gjør mye fornuftig, men det er vanskelig på Vestlandet å komme ut av den vonde sirkelen. Nøkkelen er å få koordinert det med naboene, det må man få til på en måte. Du kan gjøre endel ting selv, og ha fin og frisk fisk, men det er en risiko hvis naboen har PD-fisk noen kilometer unna, avslutter hun.