Antall PD-tilfeller er hittil i år på nivå med fjoråret

Nyheter
1014

Veterinærinstituttet melder at pankreassykdom (PD) hittil i år på nivå med fjoråret. Det er påvist 100 tilfeller av PD mot 94 på tilsvarende tidspunkt i 2016.

Tidligere denne uken publiserte Veterinærinstituttet den månedlige statusrapporten på PD, som viser viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om sykdommen.

Sykdommen er en av de mest alvorlige i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret. Den forårsakes av et virus kalt Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus.

Fordeling av påviste og mistenkte tilfeller av PD, samt resultater fra SAVsubtyping i juli. TABELL: Veterinærinstituttet

To tilfeller skyldes flytting av PD-smittet fisk
Siden forrige rapport er det i juli påvist PD på 16 lokaliteter fra Rogaland til Sør-Trøndelag, og mistanke om PD på ytterligere seks i disse fylkene. Det er også påvist PD på en lokalitet i Nord-Trøndelag.

Totalt er det påvist eller mistanke om ni tilfeller av PD i Møre- og Romsdal. Ifølge Veterinærinstituttet skyldes to av disse tilfellene flytting av PD-smittet fisk fra et anlegg i Nord-Trøndelag til to anlegg på Nordmøre.

Seks lokaliteter har endret status
Videre er det siden sist rapport totalt seks lokaliteter som har fått endret status fra mistanke om PD til påvist PD.

Veterinærinstituttet skriver i sin rapport at «De som fortsatt står med mistanke om PD under mars og april ble slaktet ut uten at det var mulig å bekrefte om det også var histologiske forandringer forenelig med PD i fisken før utslakt.»