Derfor tør ikke SalMar og Mowi inngå fastpriskontrakter

Nyheter
0

Flere runder med permitteringer kan være på vei.

Den ferske SalMar-sjef Frode Arntsen uttrykker overfor E24 forståelse for at Lerøy onsdag varslet permittering av 339 ansatte, primært tilknyttet selskapets foredlingsvirksomhet. Han sier at SalMar også har diskutert denne muligheten.

– Etter forslaget om grunnrenteskatt på normpris, er det ingen som vet hva prisen blir. Da tør man ikke inngå noen kontrakter, i frykt for å måtte betale skatt på en inntekt man ikke har, forklarer Arntsen.

Les også: Vedums daytrading kan hemme veksten i laksemarkedet

Ødeleggende
– Det er fullstendig ødeleggende, og så dumt og unødvendig. Det er bare å bruke oppnådde priser, slik man gjør i all annen type beskatning, sier Mowis konsernsjef Ivan Vindheim.

Så langt har ikke Mowi varslet permitteringer.

– Men hvis situasjonen med normpris vedvarer, vil vi også fort ende der, sier han, og understreker at halvparten av laksemarkedet dekkes av dagligvarekjeder.

I en kronikk, sendt ut til flere medier, beskriver Insula-sjef Sigvald Rist hvordan denne problemstillingen oppleves i markedet:

«Nasdaq-prisen beregnes på etterskudd. Den blir altså klar først når året er omme. For oppdretteren innebærer det at de ved å inngå fastprisavtaler med sine kunder i foredlingsindustrien før året begynner, risikerer å avtale en pris som ligger under det som viser seg å bli årets normpris. Da det er normprisen som danner grunnlag for beskatningen, risikerer de altså å måtte betale skatt for en inntekt de ikke fikk. Konsekvensen av dette er opplagt. Ingen vil ta risikoen på å måtte betale skatt for penger som ikke er tjent, og derved avstår oppdretterne fra å inngå langsiktige avtaler med kundene sine. For foredlingsindustrien er dette ekstremt krevende. Kundene våre er dagligvare- og storhusholdningskjeder i inn- og utland. Dette er profesjonelle kunder, med komplekse verdikjeder og behov for forutsigbarhet. Ofte er avtalene med kundene inngått med faste pristerminer på ½ eller ett år.»

Risiko
«Bare det siste året har lakseprisen endret seg med mer enn 70 kroner pr kilo. Med slike variasjoner sier det seg selv at det er både usikkert og en stor risiko knyttet til å inngå fastprisavtale med kundene på ferdigvarene, uten tilsvarende sikring mot leverandørene på råvarene,» skriver Rist.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at det er «de reelle inntektene» som skal ligge til grunn for hvilken skatt man skal betale.

– Det er ikke noen høyere skatt på foredlingsdelen. Det er selve grunnrenten i merdene som skal være grunnlaget for skatten man skal få, understreker Vedum.